Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PŁAŻEK FELIKS

  PŁAŻEK FELIKS, ur. 30 V 1882 w Złoczowie, zm. 11 IX 1950 w Krakowie, dramatopisarz, poeta. Studiował prawo w Wiedniu, przebywał we Lwowie, od 1920 w Krakowie. W okresie międzywojennym pracował w prokuraturze generalnej. Publikował w „Czasie", „Przeglądzie Pol.", „Przeglądzie . Współcz.", Gazecie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁANETNICY

  PŁANETNICY, grupa towarzyska kilku pisarzy „młodego Lwowa", skupiających się ok. 1900-05 w domu Maryli i Wacława Wolskich na tzw. Zaświeciu. Bywali tam L. Staff, J. Ruffer, S.A. Mueller i O. Ortwin. Żartobliwą nazwę nadała grupie Wolska (płanetnik - w słow. wierzeniach lud. istota przebywająca w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁAWOWICE a literatura polska

  PŁAWOWICE, wieś pod Proszowicami, w woj. krakowskim, miejsce urodzenia i dom rodzinny M. Morstin-Górskiej i L.H. Morstina, który wraz z żoną, Janiną z Żółtowskich, odziedziczony 1927 po ojcu pałac otworzył gościnnie dla pisarzy, artystów i uczonych, organizując w P. dwa głośne zjazdy poet., latem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLEZIA MARIAN

  PLEZIA MARIAN, ur. 26 II 1917 w Krakowie, mediewista, badacz literatury pol.-łac., filolog klasyczny. Studiował na UJ (uczeń T. Sinki i G. Przy chockiego), prof. od 1955, czł. Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN- Redaktor Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce (od 1953) oraz 5-tomowego Słownika...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLEONAZM, tautologia

  PLEONAZM, tautologia, nagromadzenie powtórzeń lub zwrotów synonimicznych (—> synonimy), oceniane najczęściej jako usterka stylist., rozgadanie i pustosłowie, potocznie „masło maślane" (np. w miesiącu styczniu, poranny wschód słońca). W poezji może być również celową —> amplifikacją tekstu i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANCTUS, lament, żal, płacz, skarga

  PLANCTUS, lament, żal, płacz, skarga, żałobny utwór liryczny występujący gł. w poezji średniow., opiewający ból i smutek Matki Boskiej (lit. odpowiednik piety w sztuce). W literaturze staropol. najwybitniejszym przykładem p. jest zachowany fragment bezim. utworu poet. z XV w., znany pt. Lament...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLACÓWKA, powieść B. Prusa

  PLACÓWKA, powieść B. Prusa, prwdr. w „Wędrowcu" 1885-86, wyd. os. w Warszawie 1886. Pierwsza pol. powieść powst. w kręgu inspiracji naturalistycznych. Zrodziła się z własnych przemyśleń i obserwacji autora, napisana z logiką studium nauk., ukazywała człowieka jako wytwór określonego środowiska'...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /2 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIWOWAR LECH

  PIWOWAR LECH, ur. 7 II 1909 w Krakowie, zm. po 1939 w ZSRR, poeta. Studiował na wydz. filoz. UJ oraz w Szkole Nauk Polit. w Katowicach. Związany z krak. środowiskiem lewicowej awangardy lit., należał 1932-35 do koła lit.-artyst. —> Litart, 1933 do Pol. Akad. Klubu Artystycznego. Był jednym z autorów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIWIŃSKI LEON

  PIWIŃSKI LEON, ur. 2 II 1889 w Rudzie (Podlasie), zm. 1 XII 1942 w Warszawie, krytyk lit., wydawca. Samouk, zdobył rozległą erudycję literacko-muzyczną, przez dłuższy czas pracował jako urzędnik ubezpieczeniowy. Czł. —> Klubu Lit. i Nauk. (KLIN), 1935-36 w redakcji tyg. „Pion" (1936 red. nacz.)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIŚMIENNICTWO POLSKIE W ZARYSIE

  PIŚMIENNICTWO POLSKIE W ZARYSIE, synteza dziejów literatury pol. E. Dembowskiego, powst. 1844, wyd. w Poznaniu 1845, dedykowana R. Berwińskiemu. Przedstawia proces rozwoju piśmiennictwa pol. od czasów prehist. do 1844, traktując - zgodnie z założeniami „filozofii twórczości" Dembowskiego - dzieje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /wiola_87 Dodano /15.03.2012 Znaków /2 120

  praca w formacie txt

Do góry