Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  FRATRIE

  Związki rodów w staroż. gminach gr. oraz w miastach egipskich okresu hellenistycznego, pierw, o charakterze religijnym, potem społ.-politycznym; z gr. phratria 1. poj. od phrdter 'członek tejże fratrii, tegoż klanu'; por. Ród.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASZKA

  Z wł. Jrasca 'gałązka pokryta liśćmi; przen. osoba bez znaczenia, niepoważna; (l.mn. frasche) rzeczy i sprawy małej wagi; językowe drobiazgi, kawały, również pisane', termin zaczerpnięty w tym ostatnim znaczeniu przez Jana Kochanowskiego i użyty jako tytuł zbiorku poetyckiego fraszki (Rej podobne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASUNEK

  Przest. zmartwienie, troska, zgryzota, bieda; z czes. fresunk od nm. fressen 'żreć; gryźć; trapić'.

  Na frasunek dobry trunek przysł.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRASQUITA

  Operetka (Wiedeń 1922, wyst. pol. Warszawa 1924) Franza Lehara, z jedną z najpopularniejszych arii operetkowych świata, arią Armanda w II akcie: „Skarbie mój, tej nocy czekam cię."

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMIROWSKI LEON

  POMIROWSKI LEON, ur. 30 VII 1891 w Warszawie, zm. 31 III 1943 w Majdanku, krytyk literacki. Po studiach filol. w Berlinie i Paryżu (1908-14) pracował jako nauczyciel w gimn. warszawskich. Debiutował poematem dram. Odstępstwo (1916), ogł. pod pierwotnym nazwiskiem Pomper. Działalność kryt. rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŁOCKI SYMEON, S. z Połocka, właśc. Samuił O. Piotrowski-Sitnianowicz

  POŁOCKI SYMEON, S. z Połocka, właśc. Samuił O. Piotrowski-Sitnianowicz, ur. 1629 w Połocku, zm. 25 VIII 1680 w Moskwie, białorus. poeta, dramatopisarz, kaznodzieja i teolog; okcydentalista, propagator lit. tradycji pol. i łacińskiej. Uczeń kolegium kijowsko-mohylańskiego i Akad. Wileńskiej. Od 1656...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA ZACHODNIA, śląski dziennik informacyjno-polityczny

  POLSKA ZACHODNIA, śląski dziennik informacyjno-polityczny, poświęcony sprawom nar. i społ. na kresach zach.'', wyd. w Katowicach 1926-39. Związany z obozem sanacji, pozostawał pod wpływem woj. śląskiego M. Grażyńskiego, z czasem nawiązał także współpracę ze środowiskami o in. zapatrywaniach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /15.03.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA JESIEŃ, powieść J.J. Szczepańskiego

  POLSKA JESIEŃ, powieść J.J. Szczepańskiego, powst. 1940-49, wyd. w Warszawie 1955 (pierwszy rkps zaginął). Oparta na własnych przeżyciach autora - uczestnika wojny wrześniowej 1939, stanowi relację w formie dziennika 20-letniego podchorążego Pawła Strączyńskiego - od mobilizacji, przez kolejne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA (PBL)

  POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA (PBL), wydawnictwo seryjne, ukazujące się rocznikami od 1954. Każdy rocznik daje pełny obraz bibliogr. twórczości lit., nauki o literaturze oraz krytyki lit. i teatr, w Polsce w danym roku (początkowo w układzie periodyzacyjnym, od rocznika 1956 - w działowym); dotychczas...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /15.03.2012 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI (PAU)

  POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI (PAU), do 1919 Akademia Umiejętności (AU), najwyższa pol. instytucja nauk. przed I wojną świat, i w okresie międzywojennym, z siedzibą w Krakowie. Powstała 1871-73 w wyniku przekształcenia —> Towarzystwa Nauk. Krakowskiego; statut jej został zatwierdzony przez władze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /15.03.2012 Znaków /10 487

  praca w formacie txt

Do góry