Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  FUGGEROWIE

  Niemiecki ród kupiecko-bankierski XIV-XVI w., którego bogactwu dał początek J o h a n n Fugger, podobno tkacz, przybyły do Augsburga ok. 1380. Za czasów Jakub a II Fuggera, 1459-1525, ród osiągnął szczyt powodzenia i bogactwa, opartego gł. na monopolu kopalń i handlu srebrem, miedzią i rtęcią.

  Posiadali...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYZ (1)

  W archit. klasycznej środkowa część belkowania, w kształcie pasa poziomego, gładka a. zdobiona ornamentami (tryglifami i metopami w porządku doryckim, rozetkami, palmetami, meandrami, liśćmi akantu w jońskim); z fr. frise ze śrdw. lac.frisium,frigium,phrygium 'haft, obramowanie' od Frygii (staroż. kraju...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYMARK

  Dawn. zamiana, handel zamienny (na jarmarkach), transakcja wymienna (dobrami ziemskimi); kupczenie, oszustwo, szalbierstwo; ze śr.-g.-nm. vri-market 'wolny targ; handel' dziś nm. Freimarkt. Frymarczyć kupczyć; nadużywać rzeczy wzniosłych do niskich celów.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYNE

  Słynna z piękności kurtyzana grecka z IV w. pne., ur. w Tespiach beockich, ale zamieszkała w Atenach, gdzie najpierw sprzedawała kapary, potem grała na flecie, a na koniec zdobiła sławę i fortunę jako kurtyzana. Nazywała się Mnesarete, ale dla białości jej cery nadano jej przydomek Phryne (gr...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYKA

  Nm. Friderike, operetka (Berlin 1928) Franza Lehara; libretto: Ludwig Herzer i Fritz Lóhner-Beda; rzewne dzieje młodzieńczej miłości Goethego do Fryderyki, córki Briona, pastora w Sesenheim.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYGA

  Cyga, krąglica, warchołka, warkotka, wartałka, bąk, zabawka dziecinna w kształcie stożka, którą wprawia się zacinając biczykiem w szybki ruch wirowy na podłodze a. na stole.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK II HOHENZOLLERN

  Zw. Fryderykiem Wielkim, 1712-86, król pruski od 1740, syn i następca Fryderyka Wilhelma I. Jego ojciec, „król żołnierzy" (lange Kerls nm., 'drągale'), grubianin i tyran, gardził księciem Fryderykiem, którego pociągała sztuka i literatura fr., a mierziła polityka i wojna.

  Maltretowany i upokarzany przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /4 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK II HOHENSTAUFEN

  1194-1250, Wnuk Barbarossy, cesarz od 1220, król Sycylii i Jerozolimy. Po uporządkowaniu stosunków w Niemczech, gdzie pozyskał sobie wielkich wasali hojnym rozdawaniem dóbr i uprawnień, i po koronacji zajął się Sycylią, swym dziedzicznym królestwem, gdzie stosował politykę całkiem odmienną: ukrócił...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYDERYK I BARBAROSSA

  (wł., 'Rudobrody'), ok. 1123-90, Król niemiecki od 1152, cesarz od 1155, którego rządy stanowiły szczyt potęgi Hohenstaufów. Jako potomek obu rywalizujących z sobą rodów, Hohenstaufów i Welfów, uśmierzył spór między nimi.

  Był utalentowanym władcą, zaprowadził pokój wewnętrzny w Niemczech, jednak jego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRYC

  Przest, nowicjusz, początkujący, debiutant, fuks; Niemiec; imię nm. Fritz zdrobn. od Friedrich 'Fryderyk'. Na święty Fryc nigdy (bo nie było takiego świętego).

  Frycowe dawny obrzęd lud. wyzwolin ucznia (fryca) na kosiarza; poczęstunek, wkupne od nowicjusza dla kolegów; gapowe, strata, szkoda poniesiona...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ostap Dodano /16.03.2012 Znaków /489

  praca w formacie txt

Do góry