Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GALIMATIAS

  Zamieszanie, bałagan, zamęt, nieporządek; z fr., 'bezładna i niezrozumiała gadanina' prawdop. z późn. łac. ballimathia 'fałszywy śpiew'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALLOWIE

  Plemiona celtyckie, które w VII w. pne. zajęły obszar nazwany potem Galią (zob.); w VI-V w. Gallowie wkroczyli do Italii, w 390 a. 387 spalili Rzym. Odepchnięci stamtąd, splądrowali Grecję (Delfy spalone przez nich w 279), w 278 wtargnęli do Azji Mniejszej, gdzie założyli państwo Galatów (Galatoi to...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALILEUSZ

  Galileo Galilei, 1564-1642, astronom, fizyk i filozof włoski, twórca metod badawczych i programu uprawiania nauk przyrodniczych, które stały się fundamentem rozwoju nowożytnego przyrodoznawstwa. M.in. odkrył prawo ruchu wahadła, prawo swobodnego spadania ciał, góry na Księżycu, satelity Jowisza, fazy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /2 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALICJA (2)

  Kraina historyczna w płn.-zach. Hiszpanii, obejmująca dzisiejsze prowincje: La Coruna, Lugo, Orense i Pontevedra.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALILEA

  (gr.-łac. z aram. gali la 'okręg, powiat') Kraina w płn. Palestynie (dziś niemal cała w granicach Izraela), na płn. od doliny Jezreel, która była najzamożniejszą częścią kraju i gł. terenem działalności Jezusa Chrystusa. Jezioro, góra Tabor, miasta-Kana, Kafarnaum, Tyberiada, Nazaret-powtarzają się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALICJA (1)

  Pot. nazwa byłego zaboru austriackiego (1772-1918) części ziem Rzplitej. Oficjalnie nazywano nową prowincję Królestwem Galicji i Lodomerii, od starej nazwy śrdw. Regnum Gaiiciae et Lodomeriae (łac., 'królestwo Halicza i Włodzimierza') należącego w XIII w. przejściowo do Węgier, co miało stwarzać...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALERIA

  Galeria Borghese zob. Borghese. Galeria Drezdeńska zob. Drezno. Galeria degli Uffizi zob. Uffizi. Galeria Medycejska, fr. Medicis, w Luwrze, sala mieszcząca zespół 21 malowideł (1622-26) Rubensa poświęconych Marii Medycejskiej, szczytowe osiągnięcie malarstwa dekoracyjnego we Francji (choć niefrancuskiego)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALIA

  Gallia, nazwa nadana przez staroż. Rzymian obszarom zamieszkałym przez Celtów. Po podboju podzielono je na kilka prowincji; Galia Przedalpejska a. Bliższa (łac. Gallia Cisalpina, Citerior) obejmująca dolinę Padu i Italię płn. aż po rzeczkę Rubikon; Galia Zaalpejska a. Dalsza (Transalpina, Ulterior)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALEOTTO

  Włoska forma fr. Galehault, odmiany imienia Galahad (zob.), która nabrała całkiem odmiennego znaczenia, wynikłego z ustępu Boskiej Komedii {Piekło, 5, 127-38) Dantego, relacjonującego, jak Paolo i Francesca (zob.) czytali o grzesznym pocałunku Lancelota i Guinevere, i sami przywarli do siebie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALERA

  Dwu- a. trójżaglowy statek śródziemnomorski, poruszany głównie przy pomocy wioseł, budowany w różnych wersjach i typach od starożytności do pocz. XIX w.

  Galernik skazaniec, więzień zmuszony do pracy na galerze jako wioślarz, zwykle przykuwany do ławy (kara stosowana jeszcze na pocz. XIX w., gł. w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Cecyl Dodano /16.03.2012 Znaków /360

  praca w formacie txt

Do góry