Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  POWSTANIA KOŚCIUSZKOWSKIEGO POEZJA

  POWSTANIA KOŚCIUSZKOWSKIEGO POEZJA, utwory wierszem powst. w czasie i w związku z powstaniem 1794. Twórczość to przeważnie bezim.; wśród zidentyfikowanych autorów spotyka się nazw. J. Jasińskiego (wiersz Do narodu, powst. III 1794), A. Felińskiego (Pieśń ochotników krakowskich, Na powstanie Krakowa i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWRÓT POSŁA. Komedia we 3 aktach, komedia J.U. Niemcewicza

  POWRÓT POSŁA. Komedia we 3 aktach, komedia J.U. Niemcewicza, powst. w ciągu kilku tygodni jesienią 1790, wyd. w styczniu 1791 (z datą 1790), wznow. t.r. (z dodatkiem 2 dum i kilku bajek polit.), dedykowana S. Małachowskiemu, wyst. 15 I 1791. W ograny schemat intrygi komediowej (miłość dwojga młodych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /2 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWRÓT ODYSA. Dramat w trzech aktach, utwór dram. S. Wvspianskiego

  POWRÓT ODYSA. Dramat w trzech aktach, utwór dram. S. Wvspianskiego, wyd. w Krakowie 1907, wyst. tamże 1917 (w dziesiątą rocznicę śmierci autora) za dyrekcji A. Grzymały-Siedleckiego. Najwcześniej ogł. akt III pt. Odys nad morzem w „Przeglądzie Powsz.", kwiecień 1907. Zamierzony pierwotnie jako ostatnia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /2 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWRÓT DO EUROPY, zbiór wierszy lirycznych J. Iwaszkiewicza

  POWRÓT DO EUROPY, zbiór wierszy lirycznych J. Iwaszkiewicza, wyd. w Warszawie 1931. Złożyły się nań gł. utwory pisane w 2 poł. l. dwudziestych i związane z podróżami poety po Europie i jego udziałem w międzynar. zjazdach intelektualistów. Dominuje w zbiorze problematyka kulturowo-historiozoficzna...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWRACAJĄCA FALA, opowiadanie B. Prusa

  POWRACAJĄCA FALA, opowiadanie B. Prusa, prwdr. w „Bluszczu" 1880, wyd. w t. 1 Pism, Warszawa 1881 (tzw. Pierwsze opowiadania). Jeden z pierwszych pol. utworów ukazujących problemy ekon.-społ. Królestwa po powstaniu styczniowym: konflikt obcego kapitału, reprezentowanego przez fabrykanta niem. Adlera, z pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /1 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWODOWSKI HIERONIM

  POWODOWSKI HIERONIM, ur. 1543 w Powodowie pod Gnieznem, zm. 23 VI 1613 w Krakowie, kaznodzieja, polemista antyreformacyjny, teolog. Studiował 1571-74 w Padwie, Bolonii i Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z teologii i prawa. Kaznodzieja król. za Stefana Batorego. Od 1585 archiprezbiter kośc. Mariackiego w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIEŚĆ PRAWDZIWA O NAROŻNEJ KAMIENICY W KUKUROWCACH

  POWIEŚĆ PRAWDZIWA O NAROŻNEJ KAMIENICY W KUKUROWCACH, powiastka alegoryczna I. Krasickiego, wyd. 1794 (przed 17 VI) w Warszawie w celach agitacyjnych, pod nieobecność i prawdop. bez wiedzy autora. W 16 rozdziałkach opowiedział pisarz dzieje Polski jako historię kamienicy „narożnej" (z racji położenia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIEŚĆ POETYCKA

  P.p., która w dobie romantyzmu wchodzi wraz z —> powieścią prozą na miejsce ustępującego —> eposu, wywodzi się z literatury ang,: jej prekursorem był we wczesnej (1805-15), poet. jeszcze, twórczości W. Scott, właściwym twórcą Byron. Istotne znamię polskiej p.p., za której pierwszy przykład uznać...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /6 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIEŚĆ HISTORYCZNA

  POWIEŚĆ HISTORYCZNA, odmiana gatunkowa —> powieści, w której autor formuje świat przedstawiony jako beletrystyczną rekonstrukcję przeszłości; stąd istotne dla struktury p.h. znaczenie źródeł (dokumentów i opracowań) oraz określonej ideowo koncepcji dziejów. Ważną funkcję pełni w p.h. dialektyczna...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /22 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIEŚĆ BEZ TYTUŁU, powieść J.I. Kraszewskiego

  POWIEŚĆ BEZ TYTUŁU, powieść J.I. Kraszewskiego, powst. w Żytomierzu 1853-54, prwdr. w „Gazecie Warsz." 1854, wyd. w Wilnie 1855, t. 1-2. Autor podejmuje temat —> Poety i świata w wersji dojrzalszej, wzbogaconej o szeroki zespół obserwacji społ. i elementy autobiogr.: szkoła w Świsłoczy z sylwetkami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /16.03.2012 Znaków /1 464

  praca w formacie txt

Do góry