Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PRAŻMOWSKA TERESA z WYSOCKICH, 2 v. WOŁOWSKA, pseud. Tepa, Wacław Weresz

  PRAŻMOWSKA TERESA z WYSOCKICH, 2 v. WOŁOWSKA, pseud. Tepa, Wacław Weresz, ur. 1842 w Czortowicach (Lubelskie), zm. w czerwcu 1912 w Warszawie, powieściopisarka, poetka, tłumaczka, działaczka oświat, i społeczna. Pracowała jako nauczycielka literatury na pensjach żeńskich w Warszawie. W 1893 na 5 L...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /19.03.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWDA MŁODYCH, konspiracyjny miesięcznik

  PRAWDA MŁODYCH, konspiracyjny miesięcznik społ.-kult. i ideowo-wychowawczy młodzieży kat. związany z organizacją tajną Front Odrodzenia Polski (FOP), wyd. w Warszawie w postaci druk. od grudnia 1942 do lutego 1944. W 9 łącznie wyd. zeszytach pisma (w tym 3 podwójnych) oraz kilku dodatkach problemowych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /19.03.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWDA. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki

  PRAWDA. Tygodnik polityczny, społeczny i literacki, czasopismo wyd. w Warszawie 1881-1915. Założycielem, wydawcą i redaktorem do 1902 był A. Świętochowski; od 1902 wydawca i red. A. Dembowski, od 1906 P. Sieroszewska, od 1908 wydawca W. Biskupski, red. R. Nowakowski, od 1909 wydawca J. Jabłoński, od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /19.03.2012 Znaków /5 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWDA, konspiracyjny miesięcznik społ.-kult. i ideowo-wychowawczy

  PRAWDA, konspiracyjny miesięcznik społ.-kult. i ideowo-wychowawczy, wyd. w Warszawie od kwietnia 1942 do maja 1944 w postaci druk. przez kat. organizację tajną Front Odrodzenia Polski (FOP), pod red. Z. Kossak-Szatkowskiej, a od jesieni 1943 kolejno Witolda Bieńkowskiego i S. Cieślaka. W 20 łącznie wyd...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /19.03.2012 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAECEPTA POETICA (tj. Przepisy poetyki)

  PRAECEPTA POETICA (tj. Przepisy poetyki), łac. wykłady M. K. Sarbiewskiego dla uczniów kolegium jezuickiego w Połocku 1619-20, przedstawiające teorię poezji lirycznej i elegijnej. Pozostawione w rkpsie, wyd. w oprac, i przekł. S. Skiminy, Wrocław 1958 BPP S. Bnr 5 (tekst pol. pt. Wykłady poetyki)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /19.03.2012 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRACE POLONISTYCZNE, rocznik naukowoliteracki

  PRACE POLONISTYCZNE, rocznik naukowoliteracki, wyd. w Łodzi od 1937 (z przerwą wojenną); wydawcy: do 1939 Tow. Polonistów RP, 1945-53 Towarzystwo Lit. im. A. Mickiewicza, nast. Koło Polonistów UŁ, od 1958 ŁTN; w zespole red. w różnych okresach m. in.: T. Czapczyński, J. Durr-Durski, W. Fallek, S...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /19.03.2012 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRACE LITERACKIE, almanach

  PRACE LITERACKIE, almanach grupy -> Ziewonia, wyd. 1838 w Wiedniu przez J. Dunin-Borkowskiego; zamierzony jako wydawnictwo ciągłe, nie wyszedł poza t.1. Zawierał poezje A. Bielowskiego, A. Dunin-Borkowskiego („powieść fantast." Orły z Herburtów), A. Fredry (bajka Pająk), S. Goszczyńskiego, D...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /19.03.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRACA U PODSTAW

  PRACA U PODSTAW, jedno z dwu głównych (obok —> pracy organicznej) haseł programowych —> pozytywizmu pol., formułowane też jako praca ,,nad ludem i dla ludu", zawierało postulat walki o oświatę i uobywatelnienie chłopów. Omówione w cyklu publicyst. A. Świętochowskiego i L. Mikulskiego pt. P. u p. (cz. 1...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /19.03.2012 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRACA ORGANICZNA

  PRACA ORGANICZNA, jedno z dwu głównych haseł programowych —» pozytywizmu pol., oznaczające kierunek działalności publ. mający na celu obronę pol. bytu nar. w warunkach niewoli porozbiorowej przez solidarystyczne dążenie wszystkich części składowych „organizmu", jakim jest społeczność nar., do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /19.03.2012 Znaków /4 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PÓKI MY ŻYJEMY, zbiór wierszy lirycznych J. Przybosia

  PÓKI MY ŻYJEMY, zbiór wierszy lirycznych J. Przybosia, wyd. konspiracyjnie w Krakowie 1943 (rkps, z okładkami projektu M. Jaremianki), wznów, w lutym 1944 (maszynopis) pod pseud. Julian Wgłąbleski, i w maju 1944 pod pseud. Lesław Leski; druk. w Lublinie 1944 jako jeden z pierwszych tomików poet. wyzwolonej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /kasia17 Dodano /19.03.2012 Znaków /1 286

  praca w formacie txt

Do góry