Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PROLETARIACKA LITERATURA

  PROLETARIACKA LITERATURA, termin określający twórczość lit. związaną z życiem, walką i dążeniami proletariatu. Pojawił się wraz z wystąpieniem zorganizowanego ruchu robotn. w porewol. Rosji stał się składnikiem programu budowy odrębnej kultury proletariackiej tworzonej przez robotnik: w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROKOPOWICZ TEOFAN (FIEOFAN)

  PROKOPOWICZ TEOFAN (FIEOFAN), ur. 8 (18) VI 1681 w Kijowie, zm. 8 (19) IX 1736 w Petersburgu, ukr.-ros. pisarz i teoretyk literatury; pisał też po polsku. Mieszczanin, kształcił się w Kijowie, kolegiach pol. oraz w Rzymie. W 1705-16 prefekt i rektor Akad. Kijowsko-Mohylańskiej. Zwolennik reform Piotra I...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFILE, miesięcznik społ.-kult.

  PROFILE, miesięcznik społ.-kult., wyd. w Rzeszowie od. 1969, kontynuacja „Kwartalnika Rzeszowskiego" (1966-68), czasopisma Rzesz. Tow. Przyjaciół Nauki i Sztuki. Redaktorzy nacz.: S. Frycie, Z. Daraż (od 1972), Z. Domino (od 1975), D. Czarnota (od 1980). Pismo porusza gł. problemy związane z historią i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /2 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES HISTORYCZNOLITERACKI

  PROCES HISTORYCZNOLITERACKI, ciąg przeobrażeń, jakim podlega literatura w czasie hist., zarówno jako odrębna dziedzina aktywności kult., jak też jako element całej domeny życia społ. powiązany ściśle z in. jej elementami. Przebiega równocześnie na wielu płaszczyznach, z których zasadnicze to: 1)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /3 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBOSZ JERZY, pseud. Chłop spod Gańczorki, Góral

  PROBOSZ JERZY, pseud. Chłop spod Gańczorki, Góral, ur. 2 IV 1901 w Istebnej (Śląsk Ciesz.), zm. 29 V 1942 w obozie koncentracyjnym w Dachau, śl. pisarz ludowy. Pochodził z rodziny chłopskiej. Ukończył kilka klas szkoły lud., wiedzę ogólną pogłębiał drogą samokształcenia. Działacz Związku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRO ARTE ET STUDIO. Pismo młodzieży akademickiej

  PRO ARTE ET STUDIO. Pismo młodzieży akademickiej, czasopismo wyd. w Warszawie 1916-19; zamierzone jako mies., ukazywało się nieregularnie. Początkowo wyd. pod auspicjami władz UW i red. przez E. Boyego, było pismem środowiska studenckiego, nawiązującym w programie lit.-artyst. do tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREROMANTYZM

  W historii literatury pol. spotyka się też użycie terminu „p." na oznaczenie okresu między oświeceniem stanisławowskim a epoką romantyzmu bądź nawet próby ujęcia tendencji preromant. jako odrębnego prądu czy kierunku literackiego.

  P. Van Tieghem Le Preromantisme, t. 1-2, Paris 1924; zob. też...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /2 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREK FRANCISZEK KSAWERY

  PREK FRANCISZEK KSAWERY, ur. 29 VIII 1801 w Nozdrzcu (ziemia przemyska), zm. 1864, pamiętnikarz, malarz i rysownik. Głuchoniemy syn galic., ziemianina, zdobył wykształcenie dzięki wysiłkom matki i opiece Czartoryskich (pobyt w Sieniawie 1817—22). Pamiętniki P., obejmujące w 151. rkpsu dziennik 1817-55...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREJS (Preyss) JULIAN WALENTY, pseud. Sjerp-Polaczek

  PREJS (Preyss) JULIAN WALENTY, pseud. Sjerp-Polaczek, ur. 13 II 1820 w Papowie Biskupim pod Toruniem, zm. 2 VII 1904 w Bydgoszczy, pomorski drukarz, wydawca i pisarz ludowy. Syn organisty, w czasie studiów na uniw. we Wrocławiu czł. Tow. Lit.-Słow., uczestnik konspiracji 1846 i 1863. W 1848 założył w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRĄD LITERACKI, kierunek literacki

  PRĄD LITERACKI, kierunek literacki, zespół tendencji lit. (ideowo-artystycznych) utrwalony w szeregu znaczących dzieł powstałych w czasowej bliskości, spójny i wewnętrznie zhierarchizowany, żywotny w określonych granicach hist., będący konstytutywnym składnikiem —» okresu literackiego; np. —»...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /5 577

  praca w formacie txt

Do góry