Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PROZA

  PROZA: 1) Rodzaj mowy opozycyjny pod względem organizacji brzmieniowej wobec —» wiersza, tzn. nie realizujący stałego wzorca rytmicznego (—» rytm) i nie dysponujący pozaskładniowymi sposobami intonacyjnego członowania wypowiedzi, ale mogący podlegać dorywczej rytmizacji oraz powtarzalności pewnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROWINCJONALIZM, regionalizm, element językowy, fonetyczny, leksykalny lub składniowy

  PROWINCJONALIZM, regionalizm, element językowy, fonetyczny, leksykalny lub składniowy, używany tylko w części danego obszaru językowego (np. dzielnicy, regionie kraju), a wprowadzony do wypowiedzi sformułowanej w języku ogólnonarodowym. W utworach literackich p. mogą pojawiać się w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROTEUS, albo Odmieniec, bezim. satyra polit.

  PROTEUS, albo Odmieniec, bezim. satyra polit., wyd. w Krakowie 1564; utwór z gatunku poematów satyrowych, pobrzmiewających echami —> Satyra J. Kochanowskiego (oba utwory poświęcone długotrwałemu sejmowi warsz. 1563/64). Nieznany autor, protestant lub sympatyk reformacji, dedykujący utwór M. Radziwiłłowi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROTASOWICZ JAN

  PROTASOWICZ JAN, żył w XVI/XVII w., wierszopis, tłumacz. Szlachcic gospodarujący w Mohilnej nad Horyniem, w literaturze zasłużył się gł. jako tłumacz niezwykle poczytne-w Europie a znanego i w Polsce łac. słownika osobowego-De inventoribus rerum (1499) P. Vergilia z Urbino. Wierszowana adaptacja P., pt...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSTO Z MOSTU, tygodnik lit.-artyst. i polit.

  PROSTO Z MOSTU, tygodnik lit.-artyst. i polit., wyd. w Warszawie 1935-39 pod red. S. Piaseckiego. Związany z ONR (przekształcony w styczniu 1935 z niedzielnego dodatku lit. do dziennika ,,ABC", wyd. od 1931), był wyrazicielem radykalnego programu „ideologii nar." - propagował idee nacjonalist. i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /2 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROROK LESZEK

  PROROK LESZEK, ur. 28 IV 1919 w Warszawie, prozaik, eseista, dramaturg. Ukończył wydział prawno-ekonomiczny Uniw. Poznańskiego. Debiutował 1939 obrazkiem hist. Dzień nad Motławą. W okresie okupacji student tajnego Uniw. Ziem Zach., żołnierz AK, uczestnik powstania warszawskiego. Po wyzwoleniu w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMIŃSKI MARIAN

  PROMIŃSKI MARIAN, ur. 15 VIII 1908 w Turze nad Stryjem, zm. 20 I 1971 w Krakowie, prozaik, dramatopisarz, krytyk i tłumacz. Od 1926 we Lwowie, studiował filologię pol. i prawo na UJK, debiutował 1928 w miejscowej prasie jako poeta, 1933 był współzał. i do 1939 współpracownikiem mies. —» „Sygnały"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /3 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMETHIDION. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem

  PROMETHIDION. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem (tyt.: neologizm oznaczający dziedzictwo po Prometeuszu), poetycki traktat dydakt. C. Norwida, dedykowany zmarłemu przyjacielowi, W. Łubieńskiemu. Poświęcony zagadnieniom estetyki, składa się z dwu dialogów wierszem, nawiązujących do tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /2 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROM, Klub Poetów „P.", grupa lit.

  PROM, Klub Poetów „P.", grupa lit. działająca w Poznaniu 1932-39. Wywodziła się z Akademickiego Koła Miłośników Sztuki „Promethidion", członkami-założycielami byli: A. Kosko, J.W. Kapuściński, E. Herbert Wojciechowski oraz H. Brodowska, E. Morski, N. Poczobut-Odlanicka, B. Przyłuski, J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROLOG, początkowy człon utworu dram. lub narracyjnego

  PROLOG, początkowy człon utworu dram. lub narracyjnego wprowadzający informację o okolicznościach (czas, miejsce, tło konfliktu, przeszłe dzieje postaci) poprzedzających właściwą —> fabułę; w utworach epickich zawiera zwykle —> przedakcję lub jej fragment. Genetycznie forma p. związana jest z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 511

  praca w formacie txt

Do góry