Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PRZEDAKCJA, Vorgeschichte (niem.)

  PRZEDAKCJA, Vorgeschichte (niem.), zdarzenia, które rozegrały się przed początkiem właściwej —> fabuły utworu, składające się na prehistorię jego bohaterów. Informacje o takich zdarzeniach mogą być skumulowane w —> prologu dzieła, ale mogą też być wprowadzane cząstkowo i stopniowo w toku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRUSZYŃSKI KSAWERY (właśc. FRANCISZEK KSAWERY)

  PRUSZYŃSKI KSAWERY (właśc. FRANCISZEK KSAWERY), ur. 4 XII 1907 w Wolicy Kierekieszynej (Wołyń), zm. 13 VI 1950 pod Hamm (RFN), prozaik, publicysta. Studiował prawo na UJ (1927-32). Pracował jako dziennikarz, publikując początkowo w „Czasie", nast. wwil. „Słowie", krak. „IKC" i w —> „Wiadomościach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /3 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRUSINOWSKI JAN

  PRUSINOWSKI JAN, ur. 1818 w Podorożnej (Podole), zm. 9 XII 1892 w Żytomierzu, poeta, publicysta. Studiował prawo w Kijowie i Kazaniu; był aresztowany 1839 w związku ze sprawą Sz. Konarskiego, 1843 znalazł się w Symbirsku. Osiadłszy przed 1850 w Żytomierzu jako urzędnik, nast. adwokat, 1857-60...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRUS KONSTANTY, pseud. Jan Skryba, Jacenty Pyrlik

  PRUS KONSTANTY, pseud. Jan Skryba, Jacenty Pyrlik, ur. 14 IV 1872 w Wielopolu pod Rybnikiem, zm. 5 X 1961 w Pszczynie, publicysta, polihistor, badacz i popularyzator spraw śląskich. Nie ukończywszy studiów teol. w Turynie, wrócił 1900 na G. Śląsk. Rozległą wiedzę wykorzystywał w pracy dziennikarskiej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRUS BOLESŁAW, właśc. Aleksander Głowacki

  PRUS BOLESŁAW, właśc. Aleksander Głowacki, ur. 20 VIII 1847 w Hrubieszowie, zm. 19 V 1912w Warszawie, powieściopisarz, nowelista i publicysta. Rodziców utracił wcześnie, wychowywał się u krewnych w Puławach, nast. w Lublinie. Naukę rozpoczął w Szkole Realnej w Lublinie, w lutym 1861 przeniósł się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /13 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓSZYŃSKI KONRAD, pseud. Kazimierz Promyk

  PRÓSZYŃSKI KONRAD, pseud. Kazimierz Promyk, ur. 19 II 1851 w Mińsku, zm. 8 VII 1908 w Warszawie, pisarz, popularyzator/wydawca, redaktor i księgarz. Pochodził ze zubożałej rodziny szlach. na Białorusi; syn zesłańca, l. 1864-68 spędził z rodziną na Syberii (w Tomsku). Tu powstały pierwsze próby...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /2 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓCHNO, powieść W. Berenta

  PRÓCHNO, powieść W. Berenta, prwdr. w „Chimerze"' 1901, t. 2-4, zesz. 4-12, wyd. os. z podtyt. Powieść współczesna, w Warszawie 1903; w wyd. z 1956 w aneksie List autora ,,Próchna" („Chimera", t. 4), stanowiący posłowie autorskie. Akcja powieści rozgrywa się w wielonar. środowisku cyganerii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /2 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROZODIA

  PROZODIA: 1) właściwy dla danego języka zespół zjawisk brzmieniowych nakładających się na głoskowy, sylabiczny i wyrazowy ciąg wypowiedzi; w języku pol. zjawiskami prozodyjnymi są: —> akcent, —> iloczas i —> intonacja; 2) nauka zajmująca się badaniem wymienionych zjawisk bądź z punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROZAIZM, element językowy

  PROZAIZM, element językowy (najczęściej leksykalny) występujący w wypowiedzi poet., a pochodzący spoza przyjmowanego w danym hist. momencie systemu języka poet., np. z języka potocznego (—» kolokwializm) lub jakiegokolwiek in. stylu funkcjonalnego. P. jest zjawiskiem względnym i staje się w utworze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROZA RYTMICZNA

  PROZA RYTMICZNA, rodzaj —» prozy literackiej o celowo wyrazistej organizacji brzmieniowej, polegającej na znacznym nasileniu powtarzalności jednakowych lub podobnych układów językowych: zespołów głoskowych (—» instrumentacja głoskowa, —» rym), konfiguracji akcentowych, odcinków sylabicznych, jednostek...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /4 074

  praca w formacie txt

Do góry