Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  GRADUAŁ

  Kośc. rz.-kat. część mszy mówiona przez kapłana, śpiewana przez chór przy mszy uroczystej, między Lekcją i Ewangelią, intonowana dawniej ze stopni ambony a. ołtarza, stąd śrdw. łac. graduale od gradus 'stopień'; księga liturgiczna zawierająca śpiewy (oficja) mszalne (chorał gregoriański).

  Dawne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /19.03.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRACZ

  Człowiek biorący udział w grze; przen. ktoś chytry, przemyślny, szczwany, zręczny, kuty na cztery nogi; dawn. mistrz we władaniu bronią sieczną.

  Gracz opera opus 24 (1917; Bruksela 1929) Sergiusza Prokofiewa; libretto kompozytora wg powieści Gracz, ros. Igrók (1866) Dostojewskiego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /19.03.2012 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRACJE

  Łac. Gratiae, rzymskie odpowiedniki greckich charyt (gr. Charites), bogiń wdzięku i radości, towarzyszek Apollina, Afrodyty, Ateny, muz i hor. Wymienia się zwykle trzy: Eufrozyne, 'radość', Aglaia, 'promienna', i Talia, 'kwitnąca'. Atrybutami ich były róża, mirt, jabłko, instrumenty muzyczne.

  Nieznany...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /19.03.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRACANICA

  (wym. graczanica) Cerkiew Matki Boskiej pod miastem Prisztina w Jugosławii, ważny zabytek sztuki bizantyjsko-serbskiej, połączenie dwóch cerkwi krzyżowo-kopułowych; zbud. przez króla Milutina w 1320; bogata dekoracja plastyczna (freski z 1321-22).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hugon78 Dodano /19.03.2012 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEGLĄD KULTURALNY, tygodnik kult.-społ.

  PRZEGLĄD KULTURALNY, tygodnik kult.-społ., wyd. w Warszawie 1952-63, początkowo pod red. J. Andrzejewskiego, od 1955 G. Gottesmana. Utworzony jako organ Rady Artyst. Kultury i Sztuki (w końcu roku przemianowanej na Radę Kultury i Sztuki), stawiał sobie za cel ożywienie ideowe środowisk, kult...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEGLĄD KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ I LITERACKIEJ, dwutygodnik

  PRZEGLĄD KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ I LITERACKIEJ, dwutygodnik, wyd. w Warszawie 1909-14 przez J. Krobickiego pod red. P. Ambroziewicza. Pismo nie miało wyraźnego oblicza, przeważały w nim materiały sprawozdawczo-recenzyjne. Do współpracowników należeli: E. Czekalski, F.H. Lewestam, M. Nałęcz-Dobrowolski, Z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY, czasopismo nauk.

  PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY, czasopismo nauk., wyd. w Warszawie od 1957, początkowo jako mies., od 1958 dwumies., od 1974 ponownie mies.; red. przez J.Z. Jakubowskiego, od 1977 przez J. Rohozińskiego.

  Powołane do życia jako organ warszawskiego środowiska naukowego (obecnie wydziałów humanist. UW), pismo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDWIOŚNIE, powieść S. Żeromskiego

  PRZEDWIOŚNIE, powieść S. Żeromskiego, wyd. w Warszawie 1924, z datą 1925. Utwór wyrosły z zaniepokojenia pisarza sytuacją polit.-społ. odrodzonego państwa polskiego. Wewn, rozbicie polit., nieporadność zmieniających się rządów, nieodpowiedzialność parlamentu uwikłanego w rozgrywki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /5 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDŚWIT, poemat Z. Krasińskiego,

  PRZEDŚWIT, poemat Z. Krasińskiego, powst. 1841-43 (gł. na przełomie 1841 i 1842), wyd. w Paryżu 1843 bezim., z dedykacją sugerującą autorstwo K. Gaszyńskiego, wznów. 1845 i 1851, pod nazw. Krasińskiego od 1869. W genezie utworu dużą rolę odegrał pobyt z D. Potocką jesienią 1841 w Varennie nad...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /4 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDMIEŚCIE, zespół lit. prozaików

  PRZEDMIEŚCIE, zespół lit. prozaików działający 1933-37 w Warszawie i Lwowie; zał. przez H. Boguszewską (przew.), J. Kornackiego, W. Kowalskiego, G. Morcinka, K. Muszałównę. Do zespołu należeli: Z. Nałkowska, B. Schulz, A. Rudnicki, później H. Krahelska, S. Rey, B. Piach (Zandberg), J. Łobodowski...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /2 700

  praca w formacie txt

Do góry