Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PRZEMYŚL a literatura polska

  PRZEMYŚL, miasto woj. na Pogórzu Karpackim, nad Sanem. Wg Długosza P. powstał w VII w.; pierwsza wzmianka hist. z 2 poł. X w. w kronice Nestora. Gród na pograniczu pol.-rus., od XIII w. siedziba biskupstwa prawosławnego, od XIV w. - kat.; 1340 opanowany przez Kazimierza W., 1389 otrzymał prawa miejskie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /14 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY, miesięcznik społ.-kult.

  PRZEMIANY, miesięcznik społ.-kult., wyd. w Kielcach od 1970, poświęcony współcz. problematyce regionu kieleckiego, jego tradycjom i związkom ze sprawami ogólnopolskimi. Redaktorzy: B. Zapała (1970-72), T. Szwej (1972-76), T. Wiącek (od 1976), S. Mijas fod 1981). Pismo informuje o wydarzeniach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŁOM, konspiracyjne marksist. czasopismo społ.-lit.

  PRZEŁOM, konspiracyjne marksist. czasopismo społ.-lit., wyd. nieregularnie w Warszawie przez Komitet Warsz. PPR od września 1942 do października 1943 w postaci powielanej, pod red. Władysława Bieńkowskiego przy współpracy S. Żółkiewskiego, J. Kotta, T. Duracza. Ogółem ukazały się 4...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEKŁAD LITERACKI

  PRZEKŁAD LITERACKI: 1) utwór lit., który ma swój pierwowzór obcojęzyczny (oryginał) i powiadamia odbiorcę o jego istnieniu, 2) proces twórczy, w którym tekst lit., ukształtowany uprzednio w jednym języku, zostaje powtórzony (zrekonstruowany) w systemie in. języka naturalnego (tłumaczenie, translacja)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /6 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY, miesięcznik

  PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNY, miesięcznik poświęcony sprawom nauki, sztuki i literatury, wyd. w Krakowie 1922-35 i w Warszawie 1935-39. Założycielem i wydawcą pisma był przez cały czas S. Badeni, redaktorem nacz. S. Wędkiewicz, sekretarzem red. M. Brahmer (od 1925), w skład redakcji wchodzili także: 1925-28...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEGLĄD WARSZAWSKI, miesięcznik

  PRZEGLĄD WARSZAWSKI, miesięcznik poświęcony literaturze, sztuce i nauce, wyd. w Warszawie 1921-25 nakładem Instytutu Wydawn. „Biblioteka Pol." W. Kościelskiego; kontynuacja —> „Nowego Przeglądu Literatury i Sztuki." Początkowo red. był W. Borowy, odt. 4 (1922) zS. Kołaczkowskim, który sam wydał 3 nry...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEGLĄD WARSZAWSKI Literatury, Historii, Statystyki i Rozmaitości

  PRZEGLĄD WARSZAWSKI Literatury, Historii, Statystyki i Rozmaitości, miesięcznik wzorowany na współcz. franc. ,,revues", wyd. (od 1841 nieregularnie) w Warszawie 1840-42 (razem 24 poszyty) przez J. Budziłowicza, red. przez tegoż i (do 1841) H. Skimborowicza. Poświęcał uwagę językoznawstwu, historii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEGLĄD TYGODNIOWY Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, tygodnik społ.-kult.

  PRZEGLĄD TYGODNIOWY Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, tygodnik społ.-kult., wyd. w Warszawie 1866-1905. Założycielem, wydawcą i redaktorem był A. Wiślicki, 1877-78 zastępował go A. Świętochowski. Pismo, odgrywające dużą rolę w l. sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /5 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEGLĄD SPOŁECZNY, tygodnik nauk.-lit., społ. i polit.

  PRZEGLĄD SPOŁECZNY, tygodnik nauk.-lit., społ. i polit., wyd. w Warszawie 1906-07 jako kontynuacja —> „Głosu"; pismo prowadzili J.W. Dawid z żoną, Jadwigą. Oblicze ideol. P.S. było radykalne, zbliżone do SDKPiL. Do współpracowników należeli: S. Brzozowski, L. Belmont, J. Korczak, B. Hertz, Z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEGLĄD POZNAŃSKI, tygodnik polit.-społ. i lit.

  PRZEGLĄD POZNAŃSKI, tygodnik polit.-społ. i lit., wyd. w Poznaniu 1894-96 pod red. W. Rabskiego. Organ grupy postępowej inteligencji, która występowała p.n. „Młoda Polska". P.P. przeciwstawiał się polityce germanizacyjnej władz prus., ugodowości sfer ziemiańskich i klerykalizmowi; szerzył...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /19.03.2012 Znaków /1 300

  praca w formacie txt

Do góry