Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  W MUROWANEJ PIWNICY

  Popularna taneczna pieśń ludowa z Podhala.

  W murowanej piwnicy

  tańcowali zbójnicy,

  kazali se pieknie grać

  i na nóżki pozierać. 1-4.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WNIEBOWSTĄPIENIE

  Łac. Ascensio, fr., ang. Ascension, nm. Christi Himmelfahrt, wg wierzeń chrześc. wstąpienie Chrystusa do nieba po zmartwychwstaniu; związane z tym święto kośc.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOŚĆ

  Dawn. włościanie, lud wiejski, chłopi, wieśniacy; dawn. prowincja, kraj, państwo; dawn. na kresach wsch. i na Litwie gmina, wieś zamieszkała przez chłopów, w przeciwieństwie do szlacheckiego zaścianka; przest. klucz, zwarty zespół dóbr ziemskich należących do jednego pana wraz z chłopami; przest...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁÓCZKOWIE

  Dawn. oryle, flisowie (zob.) zwierzynieccy, krakowscy, podsandomierscy, tworzący bractwo i mający zagwarantowane przywilejem z 1633 prawo spławiania drzewa Wisłą; zob. też Lajkonik; w l.poj. dawn. rybak wlokący sieć a. specjalista od wiązania włóków; zob. Włók.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁODZIMIERZ MONOMACH

  1053-1125, Syn Wsiewołoda Jarosławowicza i krewnej cesarza bizantyjskiego Konstantyna Monomacha (stąd przydomek; gr. monómachos 'walczący w pojedynkę'); wielki książę kijowski od 1113, pobił Połowców w 1111.

  W swym Testamencie napisanym dla synów, będącym pierwszym znanym utworem świeckiej lit. ros...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSIENNICA

  Ubiór pokutny służący umartwianiu ciała; początkowo długa do kostek, później skracana suknia a. koszula z ostrej tkaniny z włosia; w ąiekt. zakonach pas pokutny z siatki drucianej, szerokości dłoni.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁOSY

  Brać pod włos uzyskiwać coś u kogoś przez schlebianie mu, granie na jego słabostkach, na ambicji.

  Ciągnąć coś za włosy robić coś „na siłę", przemocą, gwałtem, z wielkim wysileniem. Czupryna jak u Absaloma bujna; zob. Absalom. Czyż sama natura nie uczy was, że mężczyzna, jeśli zapuszcza...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. WŁODZIMIERZ WIELKI

  Syn Świętosława, książę kijowski od 980, po śmierci brata Olega i zamordowaniu drugiego brata, Jaropełka, zdobył Kijów i stał się jedynym władcą Rusi Kijowskiej, której granice znacznie rozszerzył.

  W 988-89 przyjął chrześcijaństwo jako religię państwową z rąk Bizancjum i pojął siostrę...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁODZIMIERZ

  Imię męskie, w Polsce (Włodzimir, Włodek) od XII w., ale szybko ginie; od XVI w. wyłącznie na ziemiach ruskich a. będących pod wpływami ruskimi; od 1. poł. XIX w. staje się w Polsce dość częste.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO

  ok. 1351-1434, Syn Olgierda i Julianny, księżniczki twerskiej, wielki książę litewski od 1377. Obawy przed niebezpieczeństwem krzyżackim i chęć zaspokojenia własnych ambicji skłoniły go do zgody na propozycję (zob. Krewo) małżeństwa z młodszą o dwadzieścia kilka lat Jadwigą (zob.), przyjęcia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gabor Dodano /24.04.2012 Znaków /5 507

  praca w formacie txt

Do góry