Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  HALLER Jan

  1467-1525, Kupiec z Rothenburga osiadły w Krakowie. Po dojściu do majątku, dostrzegłszy zapotrzebowanie na książki liturgiczne ze strony Akademii Krakowskiej i duchowieństwa, sprowadził w 1503 z Metzu wędrownego majstra drukarskiego Kaspra Hochfedera (zob.) i w spółce z nim stał się, na mocy przywileju...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Augustyn Dodano /20.03.2012 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALABARDA

  Śrdw. broń piechoty złożona z siekiery, grotu i haka osadzonych na długim drzewcu, od XVII w. używana przez straż miejską i dworską (halabardników), obecnie broń gwardii papieskiej; z nm. Hellebarde.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Augustyn Dodano /20.03.2012 Znaków /216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALACHA

  Ogólna nazwa żyd. praw zwyczajowych uzupełniających prawo pisane a. praw zwyczajowych i pisanych łącznie; z hebr. halakhah dosł. 'droga'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Augustyn Dodano /20.03.2012 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALERZ

  Drobna moneta srebrna (późn. miedziak), bita w Hall (stąd nazwa) w Szwabii od pocz. XIII w., później rozpowszechniona w Czechach, Polsce i in. krajach Europy środk.; moneta zdawkowa wartości 1 /100 korony w Austrii 1892-1924 i w Czechosłowacji; z nm. Heller.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Augustyn Dodano /20.03.2012 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALKA

  Opera (2-aktowa wersja 1847, wyst. na estradzie Wilno 1848, na scenie Wilno 1854; 4-aktowa, wyst. Warszawa 1 I 1858) Stanisława Moniuszki, libretto: Włodzimierz Wolski.

  Rzecz dzieje się na Podhalu w 1. po.ł. XIX w. Zubożały młody szlachcic Janusz ma poślubić bogatą stolnikównę mimo miłosnych stosunków...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Augustyn Dodano /20.03.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HALA

  Pastwisko górskie; ze słowac. hola\ por. Połonina. Halny górski, odnoszący się do hal; wiatr halny.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Augustyn Dodano /20.03.2012 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAJMDAL

  Mit. skand, jeden z Azów, bóstwo światła, strażnik nieba przy moście Bifrost (zob.).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Augustyn Dodano /20.03.2012 Znaków /102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAKOWNICA

  Prymitywna, ręczna broń palna, rodzaj rusznicy zapalanej pierw, ręcznie hubką, z hakiem pod lufą (stąd nazwa) dla opierania ciężkiej broni o mur a. inną podporę, używana od XV w., z czasem udoskonalona przez wyposażenie w zamek lontowy a. kołowy, w XVII w. wyszła z użycia; z nm. Hakenbiichse.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Augustyn Dodano /20.03.2012 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAJDAMAK(A)

  Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w.; dawn. zawadiaka, hultaj, rabuś; z osm. tur. hajdamak 'napadać, grabić*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Augustyn Dodano /20.03.2012 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HAJDAWERY

  Przest. obszerne, długie, bufiaste spodnie, szarawary; żart. portki, pantalony; z ukr.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Augustyn Dodano /20.03.2012 Znaków /88

  praca w formacie txt

Do góry