Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PRZYMANOWSKI JANUSZ

  PRZYMANOWSKI JANUSZ, ur. 20 I 1922 w Warszawie, prozaik, publicysta, scenarzysta filmowy. Ukończył historię na UW. Jako ochotnik brał udział w wojnie obronnej 1939. Od 1943 w Armii Radz., walczył na Krymie, nast. w Lud. Wojsku Pol., uczestniczył w forsowaniu Wisły i oswobodzeniu Pragi i Warszawy;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYŁUSKI JAKUB, pseud. Jeżowita

  PRZYŁUSKI JAKUB, pseud. Jeżowita, zm. 1554 w Szczucinie koło Dąbrowy Tam., prawnik, poeta polsko-łaciński. Szlachcic mazow. (?), od ok. 1530 sekretarz P. Kmity, przyjaciel S. Orzechowskiego, M. Krowickiego i M. Reja, na którego poglądy wywarł wyraźny wpływ. Nie uczęszczając na uniw. posiadł dużą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYKŁAD, egzemplum (z łac.)

  PRZYKŁAD, egzemplum (z łac.), opowiadanie budujące, powiastka wplatana w tok —> kazania, jako ilustracja wywodu teoret., mająca przez odwołanie się do wyobraźni słuchacza czy czytelnika ułatwić zrozumienie lub wzmocnić argumentację. P. wprowadzali kaznodzieje już w w. XII, a od w. XIII powstawały...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /20.03.2012 Znaków /2 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYJACIEL LUDU ŁECKI, czasopismo wyd. w Ełku

  PRZYJACIEL LUDU ŁECKI, czasopismo wyd. w Ełku 1842-45, z inicjatywy mazur. pastorów i nauczycieli; planowane jako mies., potem dwumies., ukazywało się nieregularnie z powodu trudności finansowych. Oficjalny red. W. Menzel, gł. rolę odgrywał —» G. Gizewiusz, doradcą lit. był —» K.C. Mrongowiusz. Jedno...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /20.03.2012 Znaków /2 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYJACIEL LUDU, czyli Tygodnik Potrzebnych i Pożytecznych Wiadomości, tygodnik popularnonauk.

  PRZYJACIEL LUDU, czyli Tygodnik Potrzebnych i Pożytecznych Wiadomości, tygodnik popularnonauk., wyd. w Lesznie 1834—49, dzięki inicjatywie A. i J. Poplińskich i J. Łukaszewicza. pod ideowym i finansowym patronatem E. Raczyńskiego. Był konserwatywnym pismem wielkopol. organiczników, jednym z pierwszych w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /20.03.2012 Znaków /2 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYJACIEL LUDU, pierwsze pol. polityczne pismo lud.

  PRZYJACIEL LUDU, pierwsze pol. polityczne pismo lud., ukazujące się we Lwowie 1889-1902, w Krakowie 1903-14 i 1919-33 oraz w Warszawie 1946-47. Dwutygodnik do 1900 (3 razy w miesiącu 1896-99), nast. tygodnik. Wydawcą i początkowo red. był B. Wysłouch, od 1902 J. Stapiński - czołowi działacze ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /20.03.2012 Znaków /2 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYJACIEL LUDU, tygodnik społ.-oświat. i polit.

  PRZYJACIEL LUDU, tygodnik społ.-oświat. i polit. dla czytelnika lud., wydawany w Chełmnie 1861-80 (1860 jako dod. do —» „Nadwiślanina") początkowo przez J. Gółkowskiego, 1863-70 przez I. Danielewskiego, nast. przez J.F. Tomaszewskiego. Do zasłużonych redaktorów należeli: 1861-72 Danielewski (pseud...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /20.03.2012 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYJACIEL DZIECI. Pismo tygodniowe nauce i rozrywce młodzieży poświęcone

  PRZYJACIEL DZIECI. Pismo tygodniowe nauce i rozrywce młodzieży poświęcone, czasopismo wyd. w Warszawie 1861-1915 (od 1914 pt. „Przyjaciel Młodzieży"). Pierwszym red. był F.H. Lewestam, od 1865 W.L. Anczyc, od 1867 J.K. Gregorowicz (zainicjował 1870 wydawanie dod. dla małych dzieci), od 1890 J. Skiwski...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /20.03.2012 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYJACIEL, czasopismo polit. i społ.-oświat. dla ludu

  PRZYJACIEL, czasopismo polit. i społ.-oświat. dla ludu, wyd. w Toruniu 1875-1921; początkowo tygodnik, od 1892 ukazywało się 2 razy, od 1893 3 razy w tygodniu, od poł. 1915 dziennik. Wydawcy: I. Danielewski, S. Buszczyński (od 1897) i J. Brejski (od 1912). Redagowane było gł. przez Danielewskiego i od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /20.03.2012 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYBYSZEWSKI STANISŁAW

  PRZYBYSZEWSKI STANISŁAW, ur. 7 V 1868 w Łojewie (Kujawy), zm. 23 XI 1927 w Jarontach (tamże), dramaturg, powieściopisarz, autor poematów prozą, eseista. Był synem wiejskiego nauczyciela. Uczęszczał do niem. gimnazjum w Toruniu i Wągrowcu, następnie wyjechał do Berlina, gdzie przez pewien czas...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ann_mar Dodano /20.03.2012 Znaków /7 779

  praca w formacie txt

Do góry