Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PSAŁTERZ DAWIDÓW J. Kochanowskiego

  PSAŁTERZ DAWIDÓW J. Kochanowskiego, najwybitniejsza pol. parafraza poet. biblijnej Księgi psalmów (—> psalm, —> psałterze polskie), dzieło rozpoczęte przed 1571, wyd. w Krakowie 1579, w Oficynie Łazarzowej (wyd. 2 tamże 1583, po śmierci poety wielokrotne wznowienia). Zbiór dedykowany w wierszu wstępnym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /2 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSALMY PRZYSZŁOŚCI, cykl utworów poet. Z. Krasińskiego

  PSALMY PRZYSZŁOŚCI, cykl utworów poet. Z. Krasińskiego, na który składają się: 1) Psalm wiary, Psalm nadziei i Psalm miłości, powst. 1844-45, wyd. w Paryżu 1845 pod pseud. Spirydion Prawdzicki, nawiązującym do pseud. Filaret Prawdoski, pod którym H. Kamieński opublikował 1844 —» O prawdach żywotnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /5 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSALM

  PSALM, liryczny utwór modlitewny, typ pieśni rel. znany i popularny w poezji hebr., skąd wraz z tradycją bibl. wszedł do poezji eur. w przekładach najpierw gr., później łacińskich. Zbiór 150 p., czyli Księga p., inaczej Psałterz Dawida, jest częścią Starego Testamentu. Powstawał prawdop. od XI do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /4 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYWARA MICHAŁ

  PRZYWARA MICHAŁ, ur. 29 IX 1867 w Polskiej Nowej Wsi pod Opolem, zm. 31 XII 1906 we Wrocławiu, folklorysta, językoznawca; ksiądz. Pochodził z ubogiej rodziny chłopskiej. Ukończył studia teol. we Wrocławiu (1890-94). Był jednym z założycieli Tow. Nauk. Akademików Górnoślązaków (TAG), które...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSŁOWIOZNAWSTWO

  PRZYSŁOWIOZNAWSTWO, praca nauk. polegająca na zbieraniu > przysłów oraz ich badaniu i objaśnianiu. Dziedzina pierwsza, zw. paremiografią (zgr. paroimija - przysłowie, grapho - piszę), dostarcza zasobu źródłowego dziedzinie drugiej, zw. paremiologią (z gr. logos - słowo, badanie), która wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /4 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSŁOWIE

  PRZYSŁOWIE, wyraz wprowadzony przez A.M. Fredrę (Przysłowia mów potocznych 1658) jako przekład łac. proverbium, które dawniejsi przysłowioznawcy oddawali przez —» przypowieść. P. jest swoistym utworem lit. z pogranicza literatury i języka: z reguły wyraża się w jednym zdaniu (np. Festina lente - Co...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /3 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSŁOWIA MÓW POTOCZNYCH, albo Przestrogi obyczajowe, radne, wojenne, zbiór aforyzmów A.M. Fredry

  PRZYSŁOWIA MÓW POTOCZNYCH, albo Przestrogi obyczajowe, radne, wojenne, zbiór aforyzmów A.M. Fredry, wyd. w Krakowie 1658 i tamże w kolejnych edycjach rozsz. 1659, 1660, 16fł4, liczący w najpełniejszej wersji 744 pozycji. Zbiór uzupełniają Powtórne Przysłowia, albo Dokład Przestróg dawniejszych w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSIECKI FELIKS

  PRZYSIECKI FELIKS, ur. 1883 w Sypniach (Litwa), zm. 20 X 1935 w Otwocku, poeta. Studiował filozofię na Uniw Lwow., 1906-08 był współpracownikiem „Kuriera Lwow.' , 1914 czł. redakcji „Wieku Nowego". Po wojnie osiadł w Warszawie, był sprawozdawcą parlamentarnym „Kuriera Warszawskiego". Debiutował w mies...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPOWIEŚĆ, parabola

  PRZYPOWIEŚĆ, parabola, forma narracyjna, stanowiąca najczęściej zamkniętą całość fabularną, w której przedstawiona sytuacja, wydarzenia, postawy i działania bohaterów - poddane pewnej celowej schematyzacji - służą przekazaniu sensu nadrzędnego: myśli moralnej, rei. czy filoz. z kręgu prawd...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /3 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPKOWSKI SAMUEL

  PRZYPKOWSKI SAMUEL, ur. ok. 1592 prawdop. w Gnojniku, zm. 19 VI 1670 w Królewcu lub Kosinowie pod Piszem, teolog ariański, pisarz polit. i poeta. Pochodził z rodziny szlach., osiadłej na Pogórzu. Uczył się w Rakowie, po czym studiował w Altdorfie i w Lejdzie. Związany z hetmanem polnym litew. K...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /2 399

  praca w formacie txt

Do góry