Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PUKLERZSKI, Thyraeus, Clypeatus, JAN

  PUKLERZSKI, Thyraeus, Clypeatus, JAN, ur. 5 III 1631 w Byczynie, zm. 1672 lub 1673, wierszopis. Uczył się w Tor. Gimn. Akad., studiował w Królewcu, nie ukończywszy studiów został kantorem w szkole protest, w Wilnie. W 1645-57 kaznodzieja pol. w Swarzędzu, krótko w Gdańsku. Po wojnie szwedz. z powodu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUDŁOWSKI MELCHIOR (MALCHER)

  PUDŁOWSKI MELCHIOR (MALCHER), ur. ok. 1540, zm. 1588, poeta. Podchodził z ziemi sieradzkiej; od 1555 student Akad. Krak., zaprzyjaźniony z J. Górskim, sekretarz M. i S. Wolskich, w tym kręgu publikował juwenilia (m.in. Elegia ob mortem... Joannis... de Tarnov 1561), Lament i napominanie Rzeczypospolitej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUCIŁOWSKI KRZYSZTOF

  PUCIŁOWSKI KRZYSZTOF, ur. 24 XII 1650 na Podlasiu, zm. 10-XI 1707 w Pyzdrach, dramatopisarz; jezuita. W 1672-95 (z przerwami) prof. humaniorów w Wilnie, Pułtusku i Pińsku (seminarium nauczycielskie) oraz filozofii w Warszawie i Pińsku; 1695-1706 misjonarz na dworach marszałka w. litew. J.K. Dolskiego i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUBLICZNOŚĆ LITERACKA

  PUBLICZNOŚĆ LITERACKA, ukształtowana w ramach danego społeczeństwa zbiorowość osób biorących udział w komunikacji za pośrednictwem literatury. Liczebność, zasięg i skład p.l. zależą w każdym wypadku od typu struktury społ., która stanowi jej podłoże, a więc od istniejących zróżnicowań...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /2 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUBLICYSTYKA

  PUBLICYSTYKA, nazwa zbiorcza ogółu form i gatunków piśmienniczych oraz kolokwialnych (wypowiedzianych), których przedmiotem jest opis zjawisk życia społ. i umysłowego oraz ich objaśnienie i interpretacja, obliczona na określone ukształtowanie opinii publicznej. W odróżnieniu od informacji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /2 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PTASZYCKI STANISŁAW

  PTASZYCKI STANISŁAW, ur. 12 IV 1853 w Kuzowie (gub. moskiewska), zm. 20 XII 1933 w Warszawie, historyk, archiwista, wydawca. Prof. literatury ros. w petersburskich kat. szkołach duchownych, 1918 i 1921-26 prof. nauk pomocniczych historii KUL i 1919-20 Uniw. Wil.; od 1926 nacz. dyr. Archiwów Państw, w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSZONKA. czasopismo satyr.

  PSZONKA. czasopismo satyr., wyd. nieregularnie (przeważnie co 2 tygodnie) półarkuszami 1 V 1839-29 XI 1844 w Strasburgu do k. 1841), nast. w Paryżu przez L. Zienkowicza, związane ideologicznie, a w okresie paryskim także finansowo i organizacyjnie z TDP. Pomysł pisma wyszedł od L. Łukaszewicza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /2 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSZCZÓŁKA KRAKOWSKA, tygodnik rozrywkowo-literacki

  PSZCZÓŁKA KRAKOWSKA, tygodnik rozrywkowo-literacki, wyd. w Krakowie 13 X 1819-1 XII 1822 (z dod. o charakterze ogólnoinformacyjnym: 1821 „Telegraf", 1822 „Krakus") przez K Majeranowskiego, który sam go w dużej części wypełniał; drukował tu wiersze, utwory scen., opowiastki, felietony satyr., recenzje lit...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIZM

  PSYCHOLOGIZM, tendencja do ujmowania postaci w utworze lit. w kategoriach przede wszystkim psychol. z wyłączeniem lub marginalnym potraktowaniem uwarunkowań społeczno-obyczajowych. Uwaga pisarza koncentruje się na doznaniach wewn., w formach podawczych dominuje drobiazgowa analiza psychol., penetrująca...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /3 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSAŁTERZE POLSKIE

  PSAŁTERZE POLSKIE. Księga psalmów, należąca do kanonicznych tekstów Starego Testamentu wchodzi w skład wszystkich tłum. całości Biblii. (—» Biblie polskie). Modlitewny charakter tekstów psalmicznych (—» psalm) sprawiał, że przekłady ich sporządzane były też osobno, prozą i wierszem. Pierwsze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /6 855

  praca w formacie txt

Do góry