Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  RADZIWIŁŁ MIKOŁAJ KRZYSZTOF, zw. Sierotką

  RADZIWIŁŁ MIKOŁAJ KRZYSZTOF, zw. Sierotką, książę, ur. 2 VIII 1549 w Ćmielowie, zm. 28 II 1616 w Nieświeżu, pamiętnikarz. Syn Mikołaja Czarnego, protektora kalwinizmu na Litwie, studiował 1563-67 w Lipsku, Strasburgu, Paryżu i Rzymie, gdzie pod wpływem jezuitów (gł. P. Skargi) przeszedł na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /3 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADZIWIŁŁ ALBRYCHT STANISŁAW

  RADZIWIŁŁ ALBRYCHT STANISŁAW, ur. 1 VII 1593 w Ołyce (Wołyń), zm. 12 XI 1656 w Gdańsku, kanclerz w. litewski, pamiętnikarz. Kształcił się w Akad. Wil. i za granicą (m. in. w Lowanium 1609, kilka lat we Francji). Już 1619 otrzymał mniejszą pieczęć litew., a 1623 większą. W 1624-25 towarzyszył...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADOM a literatura polska

  RADOM, miasto woj., nad Mleczną. Gród wczesnośredniow. położony przy szlakach handlowych. Pierwsza wzmianka pisana w Bulli papieskiej 1155. W XIII w. kasztelania i osada targowa, po uzyskaniu praw miejskich ok. 1350 siedziba starostwa grodowego. Od XV w. rozwijający się ośrodek rzemieślniczo-handlowy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /8 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADÓ GYORGY

  RADÓ GYORGY, ur. 10 X 1912 w Budapeszcie, węg. historyk literatury, tłumacz; od 1966 przew. komitetu do spraw historii przekładu Międzynar. Federacji Tłumaczy. Członek Węg. Tow. im. Mickiewicza, przełożył Sonety krymskie (1955) i in. wiersze poety, nadto utwory J. Kochanowskiego, I. Krasickiego, S...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADCY PANA RADCY. Komedia w 3 aktach

  RADCY PANA RADCY. Komedia w 3 aktach, komedia M. Bałuckiego, powst. 1867, wyst. 1868 w Krakowie, wyd. 1871 we Lwowie. Pierwsza komedia Bałuckiego, która odniosła trwały sukces scen., przechodząc przez prawie wszystkie teatry polskie; w dużym stopniu zdecydowało to o dalszym rozwoju twórczości komediowej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACZYŃSKI EDWARD, hrabia

  RACZYŃSKI EDWARD, hrabia, ur. 2I X 1786 w Poznaniu, zm. 20 I 1845 w Zaniemyślu (Poznańskie), konserwatywny działacz polit., mecenas kultury, walczący opol. szkolnictwo w zaborze prus., wydawca. Od 1827 czł. TPN, 1829 założył w Poznaniu bibliotekę publ., ofiarowując miastu gmach i znaczną część...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACIBÓRZ a literatura polska

  RACIBÓRZ, miasto w woj. katowickim, nad Odrą. Osada słow. zał. przez Racibora; gród ziemi Gołęszyców (znanych od IX w.), od ok. 1177 stolica Księstwa (obejmującego początkowo całość G. Śląska), od ok. 1281 dzielnicy raciborskiej. Prawa miejskie otrzymał R. w poł. XIII w. W ciągu wieków pod...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /7 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABSKI WŁADYSŁAW, pseud. Kaprys, Lector, Sulla, W.R.

  RABSKI WŁADYSŁAW, pseud. Kaprys, Lector, Sulla, W.R., ur. 27 IV 1865 w Kępnie (Poznańskie), zm. 31 VII 1925 w Warszawie, mąż Zuzanny, krytyk lit. i teatr., publicysta, felietonista, dramaturg. Po studiach na wydz. filoz. uniw. w Berlinie (doktorat 1892) zamieszkał w Poznaniu i 1892-94 pracował w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RABSKA ZUZANNA, Z KRAUSHARÓW

  RABSKA ZUZANNA, Z KRAUSHARÓW, ur. 22 IX 1888 w Warszawie, zm. 23 X 1960 tamże, córka Aleksandra, żona Władysława, poetka, nowelistka, tłumaczka. Studiowała na Uniwersytecie Latającym w Warszawie, nast. polonistykę na UJ. Pracowała w Czytelniach Bezpłatnych Warsz. Tow. Dobroczynności. W 1921 była...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  QUO VADIS. Powieść z czasów Nerona

  QUO VADIS. Powieść z czasów Nerona, powieść H. Sienkiewicza, prwdr. w „Gazecie Pol." 1895-96, wyd. os. w Krakowie 1896. Pomysł jej "wyrósł ze znamiennej dla kultury XIX w. mody na dzieła o tematyce antycznej i wczesnochrześcijańskiej, oraz dobrej orientacji autora w topografii i pamiątkach kultury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /4 439

  praca w formacie txt

Do góry