Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  RAPACKI WINCENTY (ojciec)

  RAPACKI WINCENTY (ojciec), ur. 22 I 1840 w Lipnie pod Płockiem, zm. 12 I 1924 w Warszawie, aktor, reżyser, dramaturg, prozaik. Kształcił się w warsz. Szkole Dramatycznej. Jako aktor debiutował 1861 i do 1864 występował na prowincji; 1864-65 grał we Lwowie, 1865-70 w Krakowie, skąd przeniósł się na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAMUŁT STEFAN

  RAMUŁT STEFAN, ur. 22 XII 1859 w Liszkach pod Krakowem, zm. 23 XII 1913 w Krakowie, językoznawca i etnograf. Studiował na Uniw. Lwowskim. W 1889 wyróżniony na konkursie AU nagrodą im. S.B. Lindego za Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego (1893), znacznie obszerniejszy (ok. 14 tys. słów) od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAMOTY I RAMOTKI, drobne utwory prozą

  RAMOTY I RAMOTKI, drobne utwory prozą o swobodnej, szkicowej kompozycji, druk. przez A. Wilkońskiego w „Bibliotece Warsz." 1841-45 i Dzwonie literackim 1846, wyd. w Warszawie 1845-46, pt. R. i r. literackie, t. 1-4, wyd. rozsz. w Poznaniu 1862, t. 1-5, i Warszawie 1873, t. 1-5 (ilustr. F. Kostrzewskiego)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAKÓW a literatura polska

  RAKÓW, wieś w woj. kieleckim, nad Czarną. Zał. 1567, do 1869 miasto. Założycielem R. był woj. podolski Jan Sienieński, którego żona, Janina z Gnoińskich h. Rak, wyznawała arianizm. Zapewnił on przyszłym mieszkańcom miasta tolerancję religijną. Miasto dwukrotnie odegrało czołową rolę w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAKOWICZ FRANCISZEK TADEUSZ

  RAKOWICZ FRANCISZEK TADEUSZ, ur. 1 VI 1839 w Golejewku pod Rawiczem, zm. 27 VIII 1878 w Poznaniu, wielkopolsko-pomorski działacz oświat, i społ., publicysta, księgarz. Rzecznik programu pozytywist., propagator idei emancypacji kobiet; 1861-66 współpracownik „Nadwiśłanina", 1867-71 wyd. i red. —> „Gazety...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAK JAN

  RAK JAN, ur. 1830 w Husowie (pod Łańcutem), zm. 1910 tamże. poeta i rzeźbiarz ludowy. Pochodził z rodziny chłopów pańszczyźnianych; naukę czytania pobierał przez krótki okres na plebanii, kulturę ogólną i lit. zdobył lekturą gazet i książek. Malował i rzeźbił. Po zniesieniu pańszczyzny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAK, raki, odmiana wiersza

  RAK, raki, odmiana wiersza, znana poezji klas. (gr. > łac.) i średniow. łacińskiej (cancrinum, versus cancrinus), utwór, którego wersy czytane w odwrotnym porządku wyrazów ( od końca do początku) zawierają sens będący zaprzeczeniem sensu pierwotnego, wynikającego z lektury wprost. Zbliżona zaś do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAJ DUSZNY, modlitewnik ułożony przez Biernata z Lublina

  RAJ DUSZNY, modlitewnik ułożony przez Biernata z Lublina, w znacznej części przeróbka Liber meditationum ac orationum devotarum qui Antidotarius animae dicitur M. Wydenbuscha, zw. Salicetus (XV w.), wyd. w Krakowie 1513 u F. Unglera (do 1547 5 wyd.), uchodzi za pierwszą pol. książkę drukowaną. Pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADZIWIŁŁOWA (FRANCISZKA) URSZULA, z WIŚNIOWIECKICH

  RADZIWIŁŁOWA (FRANCISZKA) URSZULA, z WIŚNIOWIECKICH, księżna, ur. 13 II 1705 w Czartorysku (Wołyń), zm. 23 V 1753 w Pucewiczach pod Nowogródkiem, dramatopisarka, poetka. Żona Michała Kazimierza zw. Rybeńko, wojewody wil. i hetmana w. litew., rezydującego w Nieświeżu, a matka głośnego Karola Panie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADZIWIŁŁ UDALRYK KRZYSZTOF

  RADZIWIŁŁ UDALRYK KRZYSZTOF, książę, ur. 1712 w Zdzięciole (Nowogródzkie), zm. ok. 1770, poeta. Wojewodzie nowogródzki, piastował pomniejsze godności tytularne W. Księstwa Litew.; większość życia spędził w swych dobrach wołyńskich. Dziwak i fantasta, jurgieltnik carski wielbiący Fryderyka II...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 298

  praca w formacie txt

Do góry