Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  REFORMACJA, ruch rel.-społ. w Europie XVI w.

  REFORMACJA, ruch rel.-społ. w Europie XVI w., który doprowadził do powstania niezależnych od papiestwa kościołów protestanckich. Zalążkiem r. były średniow. ruchy społ.-rel., pneciwstawiające się zinstytucjonalizowaniu życia rel., sztywnemu dogmatyzmowi i feudalnej strukturze Kościoła, postulujące...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /7 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFLEKTOR, czasopismo lit. (formalnie mies.)

  REFLEKTOR, czasopismo lit. (formalnie mies.), wyd. w Lublinie 1923-25 (łącznie 4 nry); wydawcą i red. nru 1 był W. Gralewski, nast. jako wydawca podpisywał Gralewski, jako red. K. Bielski; początkowo pismo o charakterze eklektycznym, nast. awangardowe. Prócz poetów lub. drukowali tu J. Brzękowski, J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUTY, satyra A. Naruszewicza

  REDUTY, satyra A. Naruszewicza, powst. w marcu 1774, ogł. w t. 3 Dzieł 1778. Posługując się metaforą przebrań redutowych, tj. maskaradowych, demaskuje autor górne warstwy społeczeństwa warsz. jako świat złudnych pozorów; przesuwający się przez plac Zamkowy pochód „masek" charakteryzuje w serii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUTA ORDONA. Opowiadanie adiutanta

  REDUTA ORDONA. Opowiadanie adiutanta, krótki poemat opisowo-refleksyjny A. Mickiewicza, powst. wiosną 1832 w Dreźnie, dedykowany gen. J. Umińskiemu, prwdr. w Poezjach S. Garczyńskiego, Paryż 1833. Utwór pośw. jest obronie jednego z fortów Woli podczas oblężenia Warszawy we wrześniu 1831. Postać...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDLIŃSKI EDWARD

  REDLIŃSKI EDWARD, ur. 1 V 1940 we Frampolu pod Białymstokiem, publicysta i prozaik. Pochodzi z rodziny chłopskiej. Absolwent Politechniki Warsz. i Studium Dziennikarskiego UW. Czł. redakcji „Gazety Białost.", „Kontrastów", „Nowej Wsi", „Kultury". Współpracował z radiem. W twórczości, tematycznie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REALIZM, termin filoz.-estet.

  REALIZM, termin filoz.-estet. rozumiany najczęściej jako metoda ujmowania i kształtowania materiału w dziele sztuki (utworze lit.) bądź jako historycznie określony prąd (kierunek) w twórczości artyst. (literaturze); powst. w l. dwudziestych XIX w. we Francji (w Polsce stosowany już przez M...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /12 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RĄCZKOWSKI JÓZEF

  RĄCZKOWSKI JÓZEF, ur. 19 II 1885 w Siarach pod Gorlicami, zm. 1951, poeta, dramaturg, pamiętnikarz, publicysta, działacz ludowy. Ur. w rodzinie chłopskiej, studiował na wydziale filoz. UJ, nast. w Monachium i Wiedniu. W 1914-23 red. nacz. tygodnika „Piast" - organu PSL „Piast"; 1919-22 poseł na sejm z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAZUMOWSKA LUBOW WIACZESŁAWOWNA

  RAZUMOWSKA LUBOW WIACZESŁAWOWNA, ur. 1897, zm. 1969, ros. historyk i slawistka. W 1918 ukończyła slawistykę na Wyższych Kursach dla Kobiet w Riazaniu, nast. pracowała kolejno na uniw. w Taszkencie, w AN ZSRR, na uniw. w Leningradzie i znowu w Taszkencie. W 1943 uzyskała doktorat (praca o Kronice Helmolda...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAUTENSTRAUCHOWA ŁUCJA, z GIEDROYCIÓW

  RAUTENSTRAUCHOWA ŁUCJA, z GIEDROYCIÓW, ur. 22 VI 1798 w Bobcinie (Witebszczyzna), zm. 2 V 1886 w Puławach, siostra K. Białopiotrowiczowej, powieściopisarka, pamiętnikarka. Od 1814 mieszkała z rodziną w Warszawie (1812-14 we Francji), gdzie 1822 poślubiła gen. J. Rautenstraucha (zm. 1842); podróżowała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RASZEWSKI ZBIGNIEW

  RASZEWSKI ZBIGNIEW, ur. 5 IV 1925 w Poznaniu, historyk teatru i dramatu. Studiował filologię pol. na Uniw. Pozn. (1945—49), asystent na tejże uczelni (do 1953); nast. w Warszawie, związany z Instytutem Sztuki PAN, prof. od 1972. Najważniejsze prace R. poświęcone są teatrowi dawnemu, zwł. teatrowi epoki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /2 686

  praca w formacie txt

Do góry