Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  HEJ! TAM W KARCZMIE ZA STOŁEM

  Początek popularnego wiersza Bartłomiej Głowacki (1848) Gustawa Ehrenberga.

  Hej! tam w karczmie za stołem

  Siadł przy dzbanie Jan stary;

  Otoczyli go kołem,

  On tak mówił do wiary. 1-4.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gotard Dodano /21.03.2012 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEJNAŁ

  Pobudka trąbiona na wieży kościelnej o wschodzie słońca, obyczaj notowany (w Krakowie) w końcu XIV w., wywodzący się prawdop. z zawołań nocnej i porannej straży miejskiej; lit., muz. pieśń poranna; z węg. hąjnal 'zorza; świt'.

  Hejnał mariacki, z wieży Mariackiej w Krakowie, trąbiony o świcie, a...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gotard Dodano /21.03.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REMBEK STANISŁAW

  REMBEK STANISŁAW, ur. 6 VII 1901 w Łodzi, powieściopisarz. Ukończył historię na UW. Debiutował w „Robotniku" jako prozaik i krytyk lit. 1922, w tymże roku opublikował w „Ognisku" pierwszą powieść Ekspedycja karna. W 1924 podjął pracę nauczyciela w gimn. oraz w TUR w Radomiu, nast. w Szkole...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKUĆ JERZY

  REKUĆ JERZY, ur. na Żmudzi, zm. 11 III 1721 w Królewcu, teolog, wydawca i tłumacz. W Królewcu prowadził działalność jako pierwszy kaznodzieja (1701-21) litew.-pol. gminy kalwińskiej ; opiekował się drukarniami przejętymi przez gminę od Radziwiłłów (ze Słucka) i H. Georgiego, a następnie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKLEWSKI WINCENTY

  REKLEWSKI WINCENTY, ur. 1786 w Obręcznej pod Radomiem, zm. 1812 w Moskwie, poeta. Studiując od 1804 na UJ, zaprzyjaźnił się z A. Brodzińskim, który dołączył kilka wierszy R. do swoich Zabawek wierszem (1807). Od 1806 w wojsku, brał udział w kampanii 1809 i wyprawie 1812 (odznaczył się pod Raszynem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REJSY. Ilustrowany dodatek „Dziennika Bałtyckiego", tygodnik kult.-lit.

  REJSY. Ilustrowany dodatek „Dziennika Bałtyckiego", tygodnik kult.-lit., wyd. w Gdańsku-Gdyni od 1946, od 1950 bez podtyt., od 1962 nie wyodrębniany - ukazuje się z pismem macierzystym jako „magazyn" niedzielny. Redaktorzy: E. Misiołek (1946-48), F. Fenikowski (1948-55), I. Trojanowska (1955-56), S...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REJ MIKOŁAJ, Z NAGŁOWIC

  REJ MIKOŁAJ, Z NAGŁOWIC, używał wielu pseud., m. in. Ambroży Korczbok Rożek, ur. 4 II 1505 w Żurawnie pod Haliczem, zm. między 8 IX a 4 X 1569 prawdop. w Rejowcu (Chełmskie), poeta, prozaik, tłumacz, pierwszy z czołowych przedstawicieli renesansowej literatury w Polsce. Uczył się początkowo w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /11 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGIONY, kwartalnik społ.-kult.

  REGIONY, kwartalnik społ.-kult., wyd. w Warszawie od 1975 pod red. W. Myśliwskiego. Czasopismo poświęcone współcz. zjawiskom kulturowym i lit.-artyst. o genealogii plebejskiej (chłopskiej i robota.), publikuje prozę artyst. i publicyst., eseistykę na tematy socjol., kult., lit., poezję, reportaż...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFREN

  REFREN, przyśpiew, w wierszowanych utworach lirycznych wyraz, zwrot, wers lub strofa powtarzające się z mniejszą lub większą regularnością w określonych miejscach układu stroficznego. Związany genetycznie z powtarzalnością fraz muz., występuje przede wszystkim w utworach o wyrazistym rytmie, zwł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REFORMACJA W POLSCE, kwartalnik nauk.

  REFORMACJA W POLSCE, kwartalnik nauk., wyd. w Krakowie 1921-56 (z przerwą w okresie okupacji niem.), pod red. S. Kota (10 roczników), a nast. (2 roczniki powojenne) pod red. Komitetu w składzie: O. Bartel, H. Barycz, J. Szeruda. Pismo było organem Tow. do Badania Dziejów Reformacji w Polsce (zał. przez J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /werciakol Dodano /20.03.2012 Znaków /1 671

  praca w formacie txt

Do góry