Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  HETERY

  W staroż. Grecji kurtyzany, nierządnice; niekiedy niezwykle inteligentne, wykształcone w dziedzinie muzyki, lit., filozofii, odgrywające znaczną rolę w życiu społ. Do najsłynniejszych należały: Aspazja (zob.), Fryne (zob.), Glikera, ukochana Menandra, Lais (zob.) i Tais (zob.). Częsty temat gr...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESTIA

  Łac. Vesta, mit. gr. córka Kronosa i Rei, bogini ognia i ogniska domowego, symbolu domu i rodziny. Poświęcone jej ognisko znajdowało się nie tylko w każdym domu, ale także w prytanejonach (ratuszach) miast gr., a wspólne dla całej Grecji były ogniska w Delfach i Olimpii, skąd przenosili ogień...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESPERYDY

  Mit. gr. córki Atlasa i Hesperii (a. Nocy), strażniczki ogrodu położonego na krańcach Zachodu, za Okeanosem, a. w pobliżu gór Atlasu w płn. Afryce. W ogrodzie tym rosły złote jabłka, które kiedyś Gaja (Ziemia) ofiarowała Herze w ślubnym podarunku; prócz Hesperyd strzegł jabłek stugłowy smok...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESPEROS

  Hesperia, gwiazda wieczorna, planeta Wenus widoczna nad horyzontem po zachodzie słońca.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /89

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESPERIA

  Staroż. kraina na Zachodzie; dla Greków - Italia, dla Rzymian - Hiszpania; por. Hesperos; z gr. hesperos 'wieczór; zachód'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gotard Dodano /21.03.2012 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEROSTRAT(OS)

  Szewc z Efezu (zob.), aby zdobyć nieśmiertelną sławę, podpalił w 356 pne. świątynię Artemidy Efeskiej (zob. Diana), jeden z siedmiu cudów staroż. świata (podobno tejże nocy urodził się Aleksander Wielki). Skazany na śmierć i zapomnienie.

  Z historyków ówczesnych tylko Teopomp(os) wspomina o nim;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gotard Dodano /21.03.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEROS

  Bohater; mit. gr. półbóg, syn boga i śmiertelniczki a. śmiertelnika i bogini; „heroizowany" zmarły, człowiek, którego uważano po śmierci za istotę wyższego rzędu, ale nie za prawdziwego boga; bohater, któremu już za życia poświęcano, jak bogu, igrzyska i śpiewano peany (chorały); por...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gotard Dodano /21.03.2012 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEROLD

  W śrdw. na dworze panującego - wywoływacz, mistrz ceremonii, sędzia turniejów rycerskich, znawca herbów i genealogii szlacheckich; przen. zwiastun, głosiciel (idei itp.).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gotard Dodano /21.03.2012 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERO I LEANDER

  Słynna para kochanków z legendy antycznej. Młoda Hero, kapłanka Afrodyty, i Leander kochali się. On mieszkał w Abydos, nad brzegiem Hellespontu, ona w Sestos, na przeciwległym brzegu. Wbrew woli rodziców, którzy nie chcieli przystać na małżeństwo, Leander przepływał cieśninę wpław co noc, aby się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gotard Dodano /21.03.2012 Znaków /1 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERODIADA

  I w. pne.-I w. ne., Żona Heroda Filipa, siostra Heroda Agryppy I, matka Salome, pozostawała w kazirodczym (wg ówczesnych pojęć) związku z Herodem Antypasem, za którym poszła na wygnanie do Galii. Wg Biblii (por. Herod: Antypas), gdy Jan Chrzciciel potępiał tetrarchę za małżeństwo z Herodiadą, jego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Gotard Dodano /21.03.2012 Znaków /1 306

  praca w formacie txt

Do góry