Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Św. HIERONIM

  ok. 347-20, Ze Strydonu w Dalmacji, ojciec i doktor kościoła zachodniego, kształcony w Rzymie, chrzest przyjął w 360, po okresie hulaszczym poświęcił się ascezie, żył jako pustelnik pod Chalcis (płd.-wsch. od Antiochii), lata 382-85 spędził w Rzymie, gdzie był duchownym doradcą grupy szlachcianek...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROGLIFY

  Grecka nazwa najstarszej formy pisma egipskiego, znaków piktograficznych (obrazkowych) na egipskich pomnikach i budowlach.

  Pismo to, zapomniane i przez długie stulecia niezrozumiałe (nazwa jego stała się synonimem pisma nieczytelnego, zagadkowego, niewyraźnego), odczytał w latach 1809-22, jako pierwszy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIDŻRA

  Hedżra, hegira, ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny, 16 VII 622, początek ery muzułmańskiej; arab., 'ucieczka, wyjście, exodus'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIDALGO

  (wym. idąlgo) Członek niższej szlachty hiszp. mający prawo używania tytułu don; od st. hiszp. hi jo dalgo dosł. 'syn czyjś; dziedzic szlachetnego domu, bogactwa'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIBERNA

  Leże zimowe i chleb zimowy, stacja, obowiązek zimowego zakwaterowania i żywienia wojska kwarcianego w dobrach królewskich i duchownych, zamieniony na stały podatek pieniężny pobierany w latach 1649-1775; z łac., 'leże zimowe wojska' od hibernus 'zimowy'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIAWATHA

  (wym. hajaupta) Bohater folkloru indiańskiego, półbóg, prorok i mąż stanu plemienia Mohawk, Prometeusz indiański, który nauczył ludzi wszystkich niezbędnych umiejętności: budowy łodzi, leczenia chorób, zbierania ziół itd. Pieśń o Hiawacie, ang. The Song of Hiawatha, poemat (1855, wyd. pol. Duma o...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIACYNT

  Gr. Hyakinthos, przedhelleński bóg wegetacji czczony w Amyklaj w Lakonii. W czasach hist. jego kult podporządkowany został Apollinowi. Wg mitu był to urodziwy młodzieniec, ukochany przez Apollina, przypadkiem zabity przez niego w czasie rzucania dyskiem. Wg innej wersji Zefir, zazdrosny o chłopca, skierował...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETYCI

  Lud pochodzenia indoeuropejskiego, który ok. 1800 pne. stworzył w środkowej i wsch. części Azji Mniejszej (stolica Hattusas, koło dzisiejszej wsi Bogazkóy w środk. Turcji) silne państwo o ustroju niewolniczym, oparte na hodowli bydła, owiec i koni, na metalurgii i handlu, rozwinęło ono bogatą kulturę...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETMAN

  W Polsce przedrozbiorowej od XV w. - wódz naczelny, dowódca wojsk kwarcianych, ale nie pospolitego ruszenia. Urząd hetmana wielkiego koronnego istniał od 1505, a litewskiego - nieco wcześniej; od 1581 był dożywotni. Od XVI w. Korona i Litwa miały po 2 hetmanów, wielkiego i polnego (zastępcę hetmana...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HETKA

  Dawn. nędzna szkapa, chuda chabeta; człowiek ubogi, mało znaczący, byle kto; z łac. hetta 'fraszka; rzecz małej wagi'.

  Mieć kogo za hetkę pętelkę przysł. mieć za nic, lekceważyć;, „pętelka" może od srebrnych pętli noszonych przez oddziały pośledniejszej jazdy na lichych koniach.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /305

  praca w formacie txt

Do góry