Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  HIPPICA, TO JEST O KONIACH KSIĘGA

  Pierwsze polskie dzieło o hodowli, ujeżdżaniu i leczeniu koni (1603) marszałka wielkiego litewskiego Krzysztofa Mikołaja Dorohostajskiego, kilkakrotnie wznawiane, popularne w XVII i XVIII w.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPPALEKTRION

  Jeden z najcudaczniejszych potworów (zob.) mitologii gr., który miał łeb i przednie nogi konia, a z tyłu nogi, ogon i ciało koguta. Zachowały się wizerunki Hippalektriona na dwóch wazach Nikostenesa; wspomina o nim także Arystofanes w komedii Żaby, 937-38 („Kurokoń" w tł. A. Sandauera), podkreślając...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOKRATES

  Gr. Hippokrates, ok. 460-377 pne., najsłynniejszy lekarz grecki, zw. ojcem medycyny, główny przedstawiciel szkoły lekarskiej na wyspie Kos, z lekarskiej rodziny Asklepiadów. O nim i o jego życiu wiemy b. mało: prawdop. był niskiego wzrostu, wiele podróżował i zmarł w Larisie (Tesalia). Przypisywane mu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /2 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOKRAS

  Śrdw. aromatyczne wino mocno zaprawione korzeniami i słodzone; nazwa od „rękawa Hipokratesa", przez który filtrowano wino.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOGRYF

  Zwierzę legendarne o przedniej połowie ciała uskrzydlonego gryfona, a tylnej - konia; u Ariosta {Orland szalony, 4,18,19) symbol miłości; zwierzę, na którym Rogero ratuje Angelikę, a Astolf jedzie na księżyc.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPODROM

  Gr. hippódromos, w staroż. Grecji tor wyścigów konnych i zawodów rydwanowych; w cesarstwie bizantyjskim ośrodek życia polit. stolicy.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIOB

  Job, hebr. Iyyob, bohater biblijnej Księgi Hioba, największego dramatu poetycko-filozoflcznego St. Testamentu. Żył w kraju Hus, na płd.-wsch. od Judei, w dostatku i szczęściu. Dla wypróbowania jego pobożności Bóg pozwolił Szatanowi poddać go próbie. Hiob pozbawiony został całego mienia i dzieci, a sam...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIMATION

  W staroż. Grecji wierzchnie okrycie (płaszcz) noszone na chitonie przez mężczyzn i kobiety; prostokątny płat wełniany, którym drapowano całą postać w sposób dowolny, najczęściej przesuwając pod prawym ramieniem, a koniec przerzucając przez lewe; gr. zdrobn. od hi ma, heima 'ubiór...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILDESHEIM

  Miasto nad rzeką Innerste w Dolnej Saksonii (RFN). Katedra romańska z XI w. ze słynnymi drzwiami z brązu, arcydziełem okresu ottońskiego.

  Kościół św. Michała płasko przykryta bazylika z chórem i transeptem po stronie wsch. i zach., dwiema wieżami na przecięciach naw i z parą frontowych wież...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILDEBRAND

  Bohater jedynej pieśni heroicznej zachowanej (fragmentarycznie, na pierwszej i ostatniej stronicy teologicznego kodeksu pergaminowego, zaginionego w 1945) w języku starogerm. (althochdeutsch) Pieśń Hildebranda (Hildebrandslied), powstałej na pocz. IX w. Wróciwszy do ojczyzny po 30 latach wygnania, Hildebrand...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Odo Dodano /21.03.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt

Do góry