Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ROCZNIKI KRYTYKI LITERACKIEJ, czasopismo

  ROCZNIKI KRYTYKI LITERACKIEJ, czasopismo, wyd. w Warszawie 1842 (do 12 X) 2 razy tygodniowo i 1843 (do 15 II) co 2 tygodnie przez F.H. Lewestama. Witane przychylnie, nie odegrało spodziewanej roli poważnego organu kryt.: rozbiory kryt., pióra Lewestama lub W. Zielińskiego, pozbawione „dążności" (wg...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROCZNIKI, średniow. zapiski hist.

  ROCZNIKI, średniow. zapiski hist., w których pod kolejnymi datami rocznymi notowano wydarzenia rozmaitej doniosłości i charakteru. R. mogły być obszerniejsze lub krótsze, dotyczyć tylko pewnego okresu lub też sięgać daleko w przeszłość, w tym wypadku oczywiście z wykorzystaniem in., starszych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROCZNIK LITERACKI. Pismo zbiorowe

  ROCZNIK LITERACKI. Pismo zbiorowe (1843 odmienny podtyt.), almanach lit., wyd. 1843, 1844, 1846 w Petersburgu i 1849 w Wilnie przez R. Podbereskiego. Tomy petersb. związane były ideowo i personalnie z kręgiem —> koterii petersb.; drukowali w nich T. Bułharyn, M. Grabowski (m. in. rozprawa Tradycje na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROCZNIK LITERACKI, publikacja periodyczna

  ROCZNIK LITERACKI, publikacja periodyczna, roczny przegląd dorobku lit. i życia lit. w Polsce, wyd. w Warszawie 1933-39 (roczniki za 1932-38), wznow. 1956 (rocznik 1955), początkowo pod red. Z. Szweykowskiego, od 1934 Z. Szmydtowej (również po wznów.); od 1976 red. P. Hertz, A. Lam. R.L. prezentuje w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROCZNIK EMIGRACJI POLSKIEJ. Pismo polityce i literaturze narodowej poświęcone

  ROCZNIK EMIGRACJI POLSKIEJ. Pismo polityce i literaturze narodowej poświęcone, tygodnik, wyd. i red. 1836 w Paryżu przez A. Jełowickiego. Głównym celem redaktora, którego ultrakat. i niechętne tendencjom demokr. stanowisko wycisnęło na piśmie silne piętno, było nawiązanie i utrzymanie kontaktów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RITTNER TADEUSZ, pseud. Tomasz Czaszka

  RITTNER TADEUSZ, pseud. Tomasz Czaszka, ur. 31 V 1873 we Lwowie, zm. 19 VI 1921 w Bad Gastein (Austria), dramaturg i prozaik. Ojciec R., pochodzący ze spolszczonej rodziny niem., zrobił świetną karierę: od 1886 wyższy urzędnik w Wiedniu, dwukrotnie austr. minister oświaty. R. spędził w Galicji wczesne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /5 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RISZTAU, powieść W. Sieroszewskiego

  RISZTAU, powieść W. Sieroszewskiego, ogł. w „Tygodniku Ilustr." 1898 i „Kurierze Lwow." 1898-99, wyd. os. w Warszawie 1899, pod pseud. Wacław Sirko. Napisana wkrótce po podróży pisarza na Kaukaz, przedstawia żyjącą tam pol. rodzinę Strasiewiczów: wdowę po powstańcu z 1863, zesłanym na Syberię, jej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RINCZEN BJAMBYN

  RINCZEN BJAMBYN, ur. 1905, zm. 1977, mong. pisarz, językoznawca, historyk, etnograf, tłumacz m. in. literatury polskiej. Studiował w l. dwudziestych w Leningradzie, doktorat z języka mong. uzyskał na Węgrzech (1956); czł. Mong. AN. Jako pisarz debiutował 1923 wierszami w prasie lit.; należał do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RHODE FRANCISZEK

  RHODE FRANCISZEK, rodem z Flandrii, zm. 1559 w Gdańsku, drukarz, poeta. Założyciel stałej oficyny druk. w Gdańsku (1538), skąd za jego życia wyszło ok. 75 druków, w tym gł. publikacje pierwszych humanistów Pomorza i Warmii, m. in. Schola Dantiscana A. Aurifabera, Triumphus Eloquentiae i Morosophus W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RĘKOPIS ZNALEZIONY W SARAGOSSIE, Manuscrit trouve a Saragosse, francuska powieść J. Potockiego

  RĘKOPIS ZNALEZIONY W SARAGOSSIE, Manuscrit trouve a Saragosse, francuska powieść J. Potockiego, powst. 1803-15, fragm. wyd. 1805-14 w Petersburgu i Paryżu (pełnego wyd. oryginału brak), całość w przekł. pol. E. Chojeckiego w Lipsku 1847, t. 1-6. Kolorytem wsch. i szkatułkową konstrukcją treści...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /2 479

  praca w formacie txt

Do góry