Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ROMANOWICZOWA ZOFIA, Z GÓRSKICH

  ROMANOWICZOWA ZOFIA, Z GÓRSKICH, ur. 18 X 1922 w Radomiu, powieściopisarka, poetka, tłumaczka. W czasie okupacji niem. łączniczka ZWZ, aresztowana 1941, w 1942-45 więźniarka hitlerowskich obozów koncentracyjnych, Ravensbruck i Neu-Rohlau (utwory poet. z tego okresu w antologii Ravensbruck. Wiersze obozowe...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANCA, hiszpański gatunek poet. z pogranicza liryki i epiki

  ROMANCA, hiszpański gatunek poet. z pogranicza liryki i epiki, pochodzenia lud., od XVI w. uprawiany w literaturze artystycznej. Utwory tego typu tematyką nawiązują do legend, eposów i kronik, przedstawiając opisane tam wydarzenia w tonie lirycznym; zbudowane bywają zazwyczaj z wersów 16-sylabowych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLLE MICHAŁ

  ROLLE MICHAŁ, ur. 8 VII 1865 w Kamieńcu Podol., zm. 11 XI 1932 we Lwowie, syn Antoniego Józefa, publicysta, prozaik, historyk-amator. Studiował na UJ. Od 1902 sekretarz Koła Literacko-Artystycznego. Współred. „Gazety Lwow." (1895-1932) i miesięcznika „Iris" (1899-1900), organu Koła. Autor licznych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLLE ANTONI JÓZEF, pseud. Dr Antoni J.

  ROLLE ANTONI JÓZEF, pseud. Dr Antoni J., ur. 1830 w Henrykówce pod Szarogrodem (Podole), zm. 21 I 1894 w Kamieńcu Podol., ojciec Michała, lekarz, społecznik, historyk amator. Ukończywszy medycynę na uniw. kijowskim, praktykował od 1855 w miasteczku Jaryszówka pod Mohylowem, od 1861 w Kamieńcu, gdzie dom...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROKSOLANKI, cykl 70 utworów lirycznych Sz. Zimorowica

  ROKSOLANKI, cykl 70 utworów lirycznych Sz. Zimorowica, wyd. w Krakowie 1654 przez jego brata, Józefa Bartłomieja, pt. R., to jest Ruskie panny, na weselu B.Z. z K.D., R.P. 1629 dnia 28 lutego we Lwowie wprowadzone, a teraz światu świeżo pokazane. Cykl ten, dzieło gasnącego 20-letniego poety, mówiącego o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROKOKO, styl występujący w eur. sztuce XVIII w.

  ROKOKO, styl występujący w eur. sztuce XVIII w., a także zbliżone w charakterze zjawiska lit. (we Francji termin „r." służy też za nazwę czasów Regencji i Ludwika XV); w literaturze polskiej r. stanowi jeden z nurtów artyst. doby —> oświecenia. Podobnie jak w dziedzinie sztuki, r. w literaturze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /4 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROK... pod względem Oświaty, Przemysłu i Wypadków Czasowych, miesięcznik (1843 dwumies.)

  ROK... pod względem Oświaty, Przemysłu i Wypadków Czasowych, miesięcznik (1843 dwumies.), wyd. nieregularnie w Poznaniu 1 I 1843-25 IV 1846 przez N. Kamieńskiego, J. Moraczewskiego i K. Libelta, red. przez Moraczewskiego przy współpracy Libelta, który wywierał zasadniczy wpływ na oblicze ideowe R...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROK 1794. Powieść historyczna, cykl powieściowy W.S. Reymonta

  ROK 1794. Powieść historyczna, cykl powieściowy W.S. Reymonta, złożony z 3 tomów: Ostatni sejm Rzeczypospolitej, wyd. w Warszawie 1913, Nil desperandum, wyd. tamże 1916, Insurekcja, wyd. tamże 1918. Trylogia obejmuje czas od sejmu grodzieńskiego w czerwcu 1793 i powstania kościuszkowskiego do uwolnienia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /4 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IBIS

  Rodzina ptaków brodzących o długim, wygiętym ku dołowi dziobie, licząca 28 gatunków. Ibis czczony gatunek uważany w staroż. Egipcie za święty. Ptak związany zwł. z bogiem księżycowym Tothem, przedstawianym często w postaci ludzkiej z głową ibisa, niekiedy balsamowany po śmierci.

  Jego białe...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /21.03.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IBN BATTUTA

  1304-77, Najsłynniejszy podróżnik arabski, jeden z największych na świecie, ur. w Tangerze, w zamożnej rodzinie. Ukończywszy studia prawa cywilnego i religijnego, mając 22 lata, powodowany nie tylko ciekawością świata, ale i pragnieniem odwiedzenia sławnych sanktuariów, udaje się do Mekki, a stamtąd na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /21.03.2012 Znaków /1 778

  praca w formacie txt

Do góry