Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ROPELEWSKI STANISŁAW

  ROPELEWSKI STANISŁAW, ur. 15 I 1813 lub 1814 wSulejowie (Sandomierskie), zm. 17 VII 1865 w Górze pod Śremem, krytyk literacki. Po upadku powstania 1830-31, w którym brał udział, przebywał w Paryżu (uczestnik wyprawy J. Zaliwskiego 1833) do 1848, po czym osiadł w Wielkopolsce. Oparta na koncepcjach estet...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMPSKI JAN

  ROMPSKI JAN, ur. 8 XII 1913 w Kartuzach, zm. 30 XII 1969 w Toruniu, kaszubski pisarz i działacz. Od 1933 związany z czas. —> „Zrzesz Kaszebskó", w czasie wojny uczestnik ruchu oporu na Kaszubach, od 1943 więziony w Stutthofie; 1945-46 red. pisma „Checz"; po 1950 pracownik muzeów tor., m. in. kustosz Muzeum...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMER-OCHENKOWSKA HELENA, pseud. Scipio, Spectator, Widz

  ROMER-OCHENKOWSKA HELENA, pseud. Scipio, Spectator, Widz, ur. 1878 w Wilnie, zm. 26 III 1947 w Toruniu, publicystyka, prozaiczka, dramatopisarka, działaczka oświat, i społeczna. Od 1906 współpracowniczka czasopism i gazet, gł. wil., w których drukowała wiersze, nowele, szkice etnogr., artykuły, recenzje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYZM, prąd ideowy, lit. i artyst.

  ROMANTYZM, prąd ideowy, lit. i artyst., ktorego dominacja przypada w Europie na - określany tymże terminem „r." -okres między w. rewolucją franc. a Wiosną Ludów, w Polsce zaś na okres od mn. w. 1820 (umowną datę początkową 1822 wyznacza wyd. t. 1 Poezji Mickiewicza) do powstania 1863; już jednak od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /43 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYKÓW Z KLASYKAMI WALKA, spór lit.

  ROMANTYKÓW Z KLASYKAMI WALKA, spór lit., a także filoz. i estet., o wyraźnym zabarwieniu polit., toczący się w dobie Królestwa Pol., gł. w Warszawie i Wilnie, między ostatnim pokoleniem pisarzy i teoretyków —> oświecenia a pierwszym romantyków. Prowadzono go w prywatnej korespondencji, kawiarniach i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /6 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANTYCZNOŚĆ, ballada A. Mickiewicza

  ROMANTYCZNOŚĆ (inc. „Słuchaj, dzieweczko!"), ballada A. Mickiewicza (69 wersów o zróżnicowanej długości, układzie rymowym i stroficznym), powst. w styczniu 1821, otwierająca cykl —> Ballad i romansóww t. 1 Poezji, Wilno 1822. Wiersz programowy, stanowiący poet. wstęp do cyklu, koncentruje się na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANS TERESY HENNERT. Powieść dzisiejsza, powieść Z. Nałkowskiej

  ROMANS TERESY HENNERT. Powieść dzisiejsza, powieść Z. Nałkowskiej, powst. 1922-23, prwdr. w tyg. „Świat" 1923, wyd. os. w Warszawie 1923 (na karcie tyt. 1924). Jedna z pierwszych lit. ocen polit. Polski niepodległej, jest kryt. analizą środowiska inteligencko-mieszczańskiego, dygnitarzy, zrujnowanej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANS I POWIEŚĆ. Tygodnik beletrystyczny, ilustrowany

  ROMANS I POWIEŚĆ. Tygodnik beletrystyczny, ilustrowany, pismo wyd. w Warszawie 1881-99. Wydawcą i pierwszym red. był G. Unger, 1883-87 M. Gawalewicz. R. i P. poświęcony pol. i obcej literaturze pięknej, zamieszczał m. in. utwory M. Bałuckiego, L. Belmonta (W wieku nerwowym 1890), Hajoty, P...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANS, rozbudowany utwór narracyjny

  ROMANS, rozbudowany utwór narracyjny, jeden z podstawowych gatunków epickich przed ukształtowaniem —> powieści, mógł być pisany wierszem lub prozą. Nazwa starofranc., w średniow. literaturze prowansalskiej oznaczała utwory w języku lud. (nie łac.), ok. połowy XII w., jako tzw. r. dworski, związała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /8 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROMANOWSKI (JAN JULIAN) MIECZYSŁAW

  ROMANOWSKI (JAN JULIAN) MIECZYSŁAW, ur. 12 IV 1833 w Żukowie (Pokucie), zm. 24 IV 1863 pod Józefowem (Roztocze), poeta. Pochodził ze zubożałej rodziny szlach.; po ukończeniu gimn. w Stanisławowie studiował 1853-57 prawo na Uniw. Lwowskim. Należał do grupy postępowej młodzieży lit skupionej wokół...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /21.03.2012 Znaków /3 227

  praca w formacie txt

Do góry