Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  IJOLA

  Opera (Warszawa 1929) Piotra Rytla, libretto wg Ijoli Jerzego Żuławskiego.

  Żona średniowiecznego rycerza Kuna, lunatyczka Maruna, nocami wychodzi przez okno ze swej sypialni na zamku i wędrując po gzymsach, nawiedza w celi klasztornej rzeźbiarza Arna jako Ijola, której rysy Arno nadaje twarzy posągu Matki...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGANIE

  Wieś nad Machówką (dopływem Liwca) w woj. siedleckim; miejsce bitwy w czasie powstania listopadowego, 10 IV 1831, gdzie generał Ignacy Prądzyński na czele wojsk polskich odniósł zwycięstwo nad przeważającymi siłami rosyjskimi gen. Rosena.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILIA MUROMIEC

  Najsławniejszy bohater świętoruski z kijowskiego cyklu bylin (zob.); najpełniejsze uosobienie wyobrażeń ludu ruskiego o doskonałym człowieku i herosie (bogatyr), rycerzu ujmującym się za pokrzywdzonymi, walczącym z tatarskimi pohańcami, obrońcą wiary świętej, pełnym dumy, godności i, w razie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IKARIOS

  Mit. gr. Ateńczyk, który w zamian za gościnę udzieloną bogu Dionizosowi otrzymał od niego winorośl i wskazówki jej uprawy; poczęstowani przez niego winem pasterze, upiwszy się, myśleli, że próbował ich otruć, i zabili go, a po wytrzeźwieniu sprawili mu pogrzeb. Córce Ikariosa, Erigone, daremnie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGŁA

  Iglica Admiralicji zob. Admiralicja. Igła Kleopatry zob. Kleopatra VII. Jak z igły nowy, nowiutki, świeży, wyświeżony; strojnie, elegancko.

  Sucha igła, suchoryt, technika graficzna druku wklęsłego; rycina wykonana tą techniką igłą stalową bezpośrednio na wypolerowanej powierzchni płyty metalowej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILION

  Łac. Ilium, staroż. miasto na płn.-zach.wybrzeżu Azji Mniejszej, utożsamiane z Troją.

  Byliśmy Trojanami, był Ilion, łac. fuimus Troes, fuit Ilium, ale należy to już do niepowrotnej przeszłości; nie jesteśmy już Trojanami, nie ma już Troi; z Eneidy, 2, 325, Wergiliusza.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IKONOSTAS

  W świątyniach wschodniochrześc. ozdobiona ikonami trójdrzwiowa (środkowe drzwi - „carskie wrota", zob. Car) przegroda, oddzielająca część ołtarzową (sanktuarium) od nawy, stosowana od XIV-XV w. na Rusi, a później i w in. świątyniach obrządku wschodniego; ros. z gr. eikon 'obraz', stdsis 'stanie (w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNUDI

  (wym. ińjudi) Wł., 'Nadzy, Obnażeńcy'; zw. także Jeńcami, 20 nagich figur siedzących (o znaczeniu dekoracyjnym) Michała Anioła, namalowanych na plafonie Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie; por. Jeńcy; Niewolnik.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IKSJON Kain

  W mitologii gr., pierwszy morderca członka rodziny, król Lapitów; wepchnął swego teścia Dejoneusza do jamy z rozżarzonymi węglami, gdy ten upomniał się o wiano należne córce. Zeus jako bóstwo ekspiacyjne (gr. Katharsios) dał się jednak ubłagać, oczyścił Iksjona z grzechu i zaprosił go nawet do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGOR ŚWIATOSŁAWOWICZ

  1151-1202, od 1180 Książę Nowogrodu Siewierskiego, od 1198 książę czernihowski; w słynnej wyprawie przeciw Konczakowi, chanowi Połowców, synowi chana Otroka i ojcu ostatniego wodza plemion połowieckich Jurija, przedsięwziętej w 1185, został po początkowych sukcesach pobity i wzięty do niewoli, z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt

Do góry