Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  IN COENA DOMINI

  Łac., 'Przy Wieczerzy Pańskiej', bulla papieska, ogłaszana dorocznie w Wielki Czwartek (święto Wieczerzy Pańskiej) od XIV w. do 1770, rzucająca klątwy i ekskomuniki na wszystkich heretyków i wszelkie władze świeckie i inne przynoszące szkodę kościołowi, np. przez opodatkowywanie kleru i dóbr...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMIR

  Ymir, mit. skand, wg kosmogonii skand, z topniejących lodów Niflheimu (zob.) wyłonił się olbrzym Imir, z którego lewej pachy wyrosła pierwsza para ludzi, a ze stóp - Olbrzymowie Mrozu.

  Imira wykarmiła prakrowa Audhumla. Zwyczajem bydła lubiła lizać sól; liżąc słony lód morski oswobodziła z niego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILSAN

  Bohater austriackiego poematu epickiego (Grosser) Rosengarten nm., '(Wielki) Ogród różany', wiążącego się z Pieśnią o Nibelungach (zob. Nibelung), napisanego 1285-90 przez nieznanego autora.

  Mnich, brat Hildebranda, żyjący w zamknięciu klasztornym przez 20 lat, na wezwanie Dytryka z Bern przybywa do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPERATOR

  W staroż. Rzymie - mający imperium (łac., 'władza; uprawnienia przysługujące najwyższym urzędnikom; nieograniczona władza dyktatora'), przede wszystkim samodzielny dowódca wojsk, który wracał do Rzymu po zwycięskiej kampanii, aby odbyć triumf.

  Prawo do triumfu było też ważnym składnikiem uprawnień...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILUMINACJE

  Barwne ilustracje rękopisów śrdw. na pergaminie, gł. miniatury tekstowe i dedykacyjne, inicjały, marginesowe ornamenty roślinne z małymi scenkami figuralnymi a. animalistycznymi (fr. drólerie); z późn. łac. illuminatio 'oświetlenie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPERATYW

  Nakaz, reguła, norma moralna; łac. imperativus 'rozkazujący'.

  Imperatyw kategoryczny wg Immanuela Kanta: bezwarunkowy nakaz moralny, powszechnie ważne prawo, którym się należy kierować, aby przezwyciężyć egoizm i spełnić „powinność ogólnoludzką":

  „Postępuj wg takiej zasady, którą mógłbyś...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILUZJONIŚCI

  Iluzjonizm w malarstwie a. rzeźbie to dążenie do wywołania iluzji (tj. złudzenia) rzeczywistości, do zmylenia oka. Naśladowanie rzeczywistości z wiernością tworzącą złudzenie prawdy to dla wielu laików obcych sprawom plastyki był najwyższy cel sztuki. Znawcy żądali jednak, aby artysta wyrażał w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /1 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPERIA

  1455-ok. 1511, Sławna kurtyzana rzymska rodem z Ferrary, nieporównanej urody, uzdolniona muzycznie (grała pięknie na lutni) i literacko (pisała madrygały i sonety).

  Salon jej słynął w Rzymie czasów Juliusza II i Leona X. Była wielką damą swobodnych obyczajów, uwielbianą dla swej piękności i dowcipu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMENT

  Pol tylko w wyrażeniu: do imentu 'zupełnie, całkowicie'; z węg. iment 'wkrótce'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /91

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPERIAŁ

  W Rosji carskiej złota 10-rublówka, a od 1897 r. 15-rubłówka; dawn. wierzch dyliżansu pocztowego, omnibusu konnego, z miejscami dla pasażerów; z ros. impieriał 'imperiał' i fr. imperial 'cesarski; górka (omnibusu)' od łac. imperium, zob. Imperator.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt

Do góry