Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  INKWIZYCJA (2)

  Dawn. uprawnienia sądowe, jurysdykcja; dochodzenie sądowe, śledztwo, indagacja; do czasów Stanisława Augusta eufemistyczna nazwa tortur stosowanych „na ratuszu", „w ogrodzie" miast i miasteczek dla wymuszania zeznań wiodących delikwenta na stryczek, gdzie wisiał, dopóki kruki i wrony nie rozdziobały ciała...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKAUST

  Dawn. atrament; ze śrdw. łac. incaustum od łac. encaustum 'purpurowy atrament, którym się posługiwali cesarze rzymscy przy podpisach' z gr. enkaustos 'wypalony; malowany gorącymi farbami woskowymi, enkaustyką'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INO

  Mit. gr. córka Kadmosa i Harmonii, żona Atamasa, króla Teb (a. Orchomenu), który poprzednio, na rozkaz Hery, poślubił Nefele i miał z nią dwoje dzieci, Fryksosa i Helle. Ino znienawidziła swych pasierbów i powiodła ich do ofiarnego ołtarza, ale złoty baran uratował im życie; zob. Złoty (Złote runo)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFAMIA

  Dawn. prawn. niesława, kara pozbawienia czci, majątku i ochrony prawnej. Skazany (infamis) pozbawiony był czci (szlachectwa), nie miał możności sprawowania jakichkolwiek funkcji czy urzędów, mógł zostać przez każdego uwięziony lub zabity.

  Skazywano na infamię za nagminne uprawianie oszczerstwa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INES DE CASTRO

  ok. 1330-55, Najsłynniejsza w dziejach Portugalii bohaterka wielkiej, tragicznej miłości; córka szlachcica kastylijskiego i Portugalki, była damą dworu swej kuzynki Konstancji, gdy ta poślubiła w 1341 infanta Dom Pedro, syna króla port. Alfonsa IV Dzielnego. Wzbudziła w infancie gorącą miłość i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /2 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDEKS

  Przest. palec wskazujący; (alfabetyczny) spis, rejestr, skorowidz; książeczka studenta do wpisywania wykładów, ocen itp:; łac., 'wskaźnik'. Książka na indeksie w spisie dzieł, których wydawanie, sprowadzanie, sprzedaż a. lektura jest zabroniona.

  Spis książek zakazanych oficjalna lista książek...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDRA

  W panteonie wedyjskim bóg nieba, burzy i wojny; w hinduizmie znaczenie jego zmniejszyło się na rzecz gł. trójcy bóstw (Brahma, Wisznu, Śiwa).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDUKT

  Down. wprowadzenie sprawy w sądzie przez powoda, na które oskarżony odpowiadał repliką; oba te pisma zwano merytami; z łac. inductus 'wprowadzenie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDULT

  Przywilej papieski, zezwalający jakiejś osobie (a. osobom) na odstąpienie od przepisu kościelnego; z późn.-łac. induitum 'przywilej'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYGENAT

  Dawn. przyznanie cudzoziemcowi obywatelstwa kraju, w którym przebywa; nadanie cudzoziemskiemu szlachcicowi (przez uchwałę sejmową) szlachectwa polskiego; uszlachcenie; od śrdw. łac. indigenatio 'prawo obywatelstwa'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Niemir Dodano /22.03.2012 Znaków /227

  praca w formacie txt

Do góry