Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  IZAAK

  Drugi patriarcha biblijny, jedyny syn Abrahama i Sary, mąż Rebeki, ojciec Jakuba i Ezawa. Ofiara Izaaka zob. Abraham.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ITURIEL

  Imię rabiniczne(hebr., 'odkrycie Boga'); w Raju utraconym, ang. Paradise Lost, Miltona. Anioł, któfego posłał Gabriel, aby wraz z Zefonem odszukał Szatana ukrywającego się w Raju.

  Uzbrojony był we włócznię, której najlżejsze dotknięcie ujawniało wszelki fałsz i kłamstwo; tknięty nią Diabeł...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZABELLA

  W Orlandzie szalonym, wł. Orlando furioso (1532, tł. pol. 1779), Ariosta jedna z najsubtelniejszych postaci kobiecych poematu, córka mauretańskiego króla Galicji (Hiszpania), kochająca z wzajemnością szkockiego królewicza Zerbina. Nie mogąc go poślubić ż powodu różnicy wyznań, zgadza się na prośbę...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ITYFALLICZNY

  Staroż. gr. odnoszący się do (pieśni śpiewanych w czasie) uroczystości świątecznych ku czci Dionizosa a. do wyobrażenia fallusa noszonego wówczas na procesjach; piast, mający fallusa w stanie erekcji; przen. lubieżny, obsceniczny; z gr. ithj>s 'prosty, wyprostowany'; zob. Falliczny.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZABELLA I

  Zwana Katolicką, hiszp. la Católica, 1451-1504, córka Jana II kastylijskiego, poślubiła w 1469 Ferdynanda II aragońskiego. Jej wstąpienie na tron Kastylii po śmierci jej brata Henryka IV w 1474 doprowadziło do trwałej unii obu wielkich królestw Hiszpanii. Przy pomocy hermandad (zob.) poskromiła zakusy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IURA STOLAE

  Łac., 'prawa stuły'; opłaty, jakie w kość. chrześc. wierni składają kapłanowi z okazji pewnych czynności duchownych, np. chrztu, ślubu, pogrzebu; dawniej dawane dobrowolnie, w naturze, później obowiązkowo, w pieniądzu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZAJASZ

  Hebr. yśsa' yahu 'Jahwe pomocą', ok. 770-pocz. VII w. pne., największy prorok Starego Testamentu, pisarz, polityk, doradca trzech królów judzkich: Joatama, Achaza i Ezechiasza.

  Biblijne Księgi Izajasza, najwyżej pod względem bogactwa języka (hebr.) i kształtu artystycznego stojące dzieło prorockie, są w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IVRY - LA - BATAILLE

  (wym. iwri-labatąj) Miejscowość nad rzeką Eure, w pobliżu Evreux w płn. Francji. Tutaj przyszły król Henryk IV pobił w 1590 wojska Ligi Katolickiej pod wodzą księcia de Mayenne.

  Jeśli utracicie chorągwie, podążąjcie za moim białym pióropuszem! słynny rozkaz Henryka przed bitwą.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IVY LEAGUE

  (ąjwyli:g) Należący do (a. charakterystyczny dla, a. pochodzący z) jednej a. kilku z grupy starych, cieszących się dużym autorytetem naukowym i społ. wsch.-amer. wyższych uczelni (colleges): Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvania, Princeton i Yale; należący do związku drużyn...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISMENA

  Mit. gr. córka Edypa i Jokasty, siostra Antygony (zob.). Antygonę żywcem zakopano z rozkazu króla Kreona za to, że wbrew jego zakazowi pogrzebała zwłoki swego brata, Polinika, zabitego przez drugiego brata, Eteoklesa.

  Chociaż zbyt lękliwa, aby wziąć udział w czynie Antygony, Ismena zdobywa się jednak na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt

Do góry