Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  JAFET

  Postać biblijna, Gen., 5,32; 6,10; 9,27; 10, 1-5, syn Noego, brat Chama (zob.) i Sema.

  W dawnej Polsce szlachta chętnie przykrawała genealogię biblijną do swoich potrzeb, mianując Jafeta protoplastą szlachty, Sema Żydów, a Chama chłopów, co miało usprawiedliwiać i uwieczniać przywileje szlacheckie i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JABŁONOWSKI Stanisław Jan

  1634-1702, Jeden z najwybitniejszych dowódców polskich, specjalista od ataków husarii (pod Chocimiem, pod Wiedniem), od 1676 hetman polny koronny, od 1683 hetman wielki. Walczył w 1655 z Moskwą i Kozakami, w 1656 ze Szwedami pod Stefanem Czarnieckim, w 1673 pod Chocimiem, w 1683 pod Wiedniem, w 1684 w wyprawie na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAGIELLONOWIE

  Dynastia królewska panująca w Polsce w 1386-1572, w Wielkim Ks. Litewskim w 1377-1401 i 1440-1572, na Węgrzech w 1440-44 i 1490-1526, w Czechach w 1471-1526; założona przez Władysława Jagiełłę, syna Olgierda, wnuka Giedymina; zob. Jadwiga; Jan (Olbracht); Kazimierz (Jagiellończyk); Niedźwiedź;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JACHIN I BOOZ

  Dwie wielkie kolumny z brązu ustawione przez króla Salomona w przedsionku świątyni jerozolimskiej: po prawej (płd.) stronie Jachin (nazwa wyrażająca prawdop. 'trwałość, nieruchomość'), po lewej (płn.)-Booz ('siła'); por. Rut;zob. Biblia, 3. Ks. Król., 7,21; 2. Ks. Kronik, 3, 17; Ezechiel, 40...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZBICA

  Dawn. izba, zwł. duża; dawn. mały pokoik powstały przez wbudowanie przegród do większej izby; w dawnych grodach skrzynia napełniona kamieniami a. ziemią, stanowiąca element umocnień wałów obronnych; konstrukcja betonowa chroniąca filar mostu od uderzeń nurtu rzeki, kry, płynących drzew, fal morza...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZRAEL

  W Biblii imię (hebr. iśra'el 'ten, który walczył z Bogiem') nadane przez Boga Jakubowi po jego walce z aniołem (zob. Jakub: Walka); nazwa państwa w pin.

  Palestynie powstałego ok. 929 pne. po oderwaniu się od Judy tzw. 10 pokoleń płn. pod wodzą Jeroboama I; nazwa państwa żyd. w Palestynie utworzonego w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZRAFEL

  Izrafil, Uriel, muzułmański anioł muzyki, mający najmełodyjniejszy głos ze wszystkich stworów Alłaha. W dniu Sądu Ostatecznego zadmie w trąbę zmartwychwstania.

  Wraz z Gabrielem i Michałem zapowiedział Abrahamowi zburzenie Sodomy.

  Israfel słynny wiersz (1831) Edgara Allana Poe.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZBA

  Pomieszczenie mieszkalne w domu (wiejskim); pokój, komnata, sala; pomieszczenie o specjalnym przeznaczeniu, np. izba chorych, porodowa, przyjęć (w szpitalach i ambulatoriach), zatrzymań (milicyjna), wytrzeźwień (dla pijaków); parlament (izba wyższa, niższa); wyższy urząd administracji państw, (zazw...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /2 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IWAJŁO

  Pastuch bułgarski, przywódca powstania' przeciw Tatarom i panom feudalnym w Bułgarii w 1277-80. Pobił Tatarów, bojarów i cara Konstantyna Tichowa.

  Ożenił się z wdową po carze, Marią, i sam wstąpił w 1277 na tron. Kilkakrotnie rozbił wojska Bizancjum próbujące interwencji.

  Gdy zaczął jako car...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ITINERARIA

  Itinerariusze, łac. 1. poj. itinerarium, przewódniki podróży po cesarstwie' rzymskim w postaci wykazów stacji i miejsc odpoczynku (łac. mansioneś) oraz odległości między nimi. Najważniejsze ż zachowanych jest Itinerarium Antonim Augusti z czasów Karakalli, a ok. r. 300 na nowo zredagowane (nieznanego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt

Do góry