Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ROZMOWY DWORZANINA Z MNICHEM

  ROZMOWY DWORZANINA Z MNICHEM, cztery dialogi M. Kromera, wyd. łącznie w Krakowie 1554; ukazywały się kolejno od 1551 (cz. 1 O wierze i nauce Luterskiej. Rozmowa Dworzanina z Mnichem, cz. 2 Czego się krześcijański człowiek dzierżeć ma, cz. 3 O kościele Bożym, albo Krystusowym, cz. 4 O nauce Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMOWY ARTAKSESA I EWANDRA

  ROZMOWY ARTAKSESA I EWANDRA, w których polityczne, moralne i naturalne uwagi zawarte są wedle podanych okazyj, tak jako mówione były, prawdziwie wyrażone są, powieść dyskursywna S.H. Lubomirskiego powst. w I red. 1676, w II red. 1683, wyd. b.m. 1683. Fikcja powieściowa zamknięta jest w ramowej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /3 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMOWA POLAKA Z WŁOCHEM o wolnościach i prawach polskich

  ROZMOWA POLAKA Z WŁOCHEM o wolnościach i prawach polskich, dialog polit. Ł. Górnickiego. Powst. prawdop. (wg I. Kozielewskiego) 1588-98, wyd. pośm. przez J. Suskiego b.m.w. 1616, wyd. nast. (przez synów autora, z in. rkpsu): Rozmowy o elekcjej, o wolności, o prawie i obyczajach polskich, Kr. 1616. Dzieło w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMOWA MISTRZA POLIKARPA ZE ŚMIERCIĄ

  ROZMOWA MISTRZA POLIKARPA ZE ŚMIERCIĄ, De morte prologus, Dialogus inter Mortem et Magistrum Policarpum, wierszowany dialog w języku pol. nie znanego autora (być może Mikołaja z Mierzyńca), wzorowany wg A. Brucknera na traktacie łac. Colloquium inter Mortem et Magistrum Policarpum. Powst. w XV w., wyd...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /2 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMOWA ALBO DIALOG OKOŁO EGZEKUCJEJ POLSKIEJ KORONY

  ROZMOWA ALBO DIALOG OKOŁO EGZEKUCJEJ POLSKIEJ KORONY, dialog S. Orzechowskiego, powst. przed sejmem piotrkowskim 1562—63, wyd. w Krakowie 1563. Sejm ten miał uchwalić egzekucję królewszczyzn, tj. odebrać do skarbu państwa nadane przez króla osobom prywatnym król. dobra. Orzechowski przygotował przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZMAITOŚCI, dodatek kult.-lit. do „Gazety Lwow."

  ROZMAITOŚCI, dodatek kult.-lit. do „Gazety Lwow.", wyd. (ze zmiennym podtyt.) - do 1824 ze zmienną częstotliwością, nast. co tydzień - we Lwowie 1817-48 i 1854-59, red. przeważnie wspólnie z „Gazetą". Do współpracowników należeli w różnych okresach: A. Bielowski, bracia Dunin-Borkowscy, bracia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZDZIÓBIĄ NAS KRUKI, WRONY..., opowiadanie S. Żeromskiego

  ROZDZIÓBIĄ NAS KRUKI, WRONY..., opowiadanie tytułowe pierwszego zbioru S. Żeromskiego, ogł. w „Słowie Pol." 1894, wyd. w Krakowie 1895 (z datą 1896), z podtyt. Obrazki z ziemi mogił i krzyżów, pod pseud. Maurycy Zych. Tytuł zapożyczony został ze starej pieśni żołnierskiej. Geneza utworu wiąże się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /2 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZBÓJNIK SALONOWY. Dramat w 4 aktach wierszem, nie ukończ, dramat D. Magnuszewskiego

  ROZBÓJNIK SALONOWY. Dramat w 4 aktach wierszem, nie ukończ, dramat D. Magnuszewskiego, dedykowany T. i J. Nałęcz Kęszyckim (braciom żony), fragm. ogł. w „Dzienniku Mód Paryskich" 1841-43 i „Bibliotece Warsz." 1844, całość w Dziełach, Lwów 1857, wyst. w Krakowie 1874 i Poznaniu 1955. „Rozbójnik salonowy"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZBITKI. Komedia w 4 aktach, komedia J. Blizińskiego

  ROZBITKI. Komedia w 4 aktach, komedia J. Blizińskiego wyst. 1881 w Krakowie, prwdr. w „Wieku" 1881, wyd. os. we Lwowie 1882. Schematyczny motyw mezaliansu małżeńskiego dzieci w celu ratowania pozycji materialnej domu służy ukazaniu sytuacji ubożejącego ziemiaństwa w Królestwie Pol. w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZBICKI SOTER

  ROZBICKI SOTER, ur. 22 IV 1823 w Ostrowce (Kielecczyzna), zm. 9 IX 1876 w Warszawie, poeta. Pochodził z rodziny drobno-szlacheckiej. Pracował w różnych zawodach; był kancelistą, prowadził kantor pośrednictwa mieszkań i służby domowej, był właścicielem kawiarni, w której bawił gości swymi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /monia25 Dodano /22.03.2012 Znaków /812

  praca w formacie txt

Do góry