Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  RUDNICKI DOMINIK

  RUDNICKI DOMINIK, ur. 28 VII 1676, zm. 1 X 1739 w Warszawie, poeta, autor intermediów prozą; jezuita. Wychowanek kolegiów w Wilnie i Krożach, nauczyciel poetyki, rektor kolegiow w Pułtusku i Łomży; wiele lat spędził w Warszawie. Zbieracz pieśni popularnych i lud.; ich motywy, melodie i wzorce metryczne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUDNICKI ADOLF

  RUDNICKI ADOLF, ur. 19 II 1912 w Warszawie, prozaik. Po ukończeniu szkoły handlowej (1931) pracował jako urzędnik bankowy, debiutował 1932. Uczestnik wojny obronnej 1939, wzięty do niewoli, po ucieczce przebywał 1940-41 we Lwowie, gdzie współpracował z pismem „Nowe Widnokręgi''. Od 1942 w Warszawie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /4 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUDNICKA HALINA

  RUDNICKA HALINA, ur. 12 X 1909 w Mławie, zm. 21 IV 1982 w Warszawie, powieściopisarka i publicystka, autorka książek dla młodzieży. Ukończyła filologię pol. i studium pedag. na UW. Czł. OMS „Życie". Nauczycielka gimn. w Słonimie 1938/39, w okresie okupacji niem. czynna w tajnym nauczaniu. Po...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCZYŃSKI TEOFIL

  RUCZYŃSKI TEOFIL, ur. 1 VII 1896 w Zwiniarzu (pogranicze lubawsko-ostródzkie), poeta, publicysta. Z zawodu nauczyciel, w szkolnictwie pracował od 1922 w Działdowskiem, po wojnie w Olsztynie". Utwory poet., artykuły i opowiadania drukował m. in. w „Głosie Lubawskim", „Drwęcy", po 1945 gł. w prasie olszt...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH WYDAWNICZY. Od 1918

  RUCH WYDAWNICZY. Od 1918. W latach międzywojennych działało w Polsce ok. 80 większych i mniejszych instytucji wydawn., w tym większość prywatnych, stanowiących czasem spółki akcyjne. W Warszawie, najżywszym ówcześnie ośrodku r.w., pomyślnie rozwijała się firma Gebethner i Wolff, 1920 powstała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /9 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH LITERACKI. Tygodnik poświęcony literaturze, sztukom pięknym, nauce i rzeczom społecznym

  RUCH LITERACKI. Tygodnik poświęcony literaturze, sztukom pięknym, nauce i rzeczom społecznym, czasopismo, wyd. we Lwowie 1874-78 przez firmę Gubrynowicz i Schmidt. Kolejnymi redaktorami byli: B. Zawadzki, W. Gubrynówicz (1875), T. Żuliński i A. Giller (1876-78). R.L. publikował liczne rozprawy histlit...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH LITERACKI, miesięcznik nauk.-lit.

  RUCH LITERACKI, miesięcznik nauk.-lit., wyd. w Warszawie 1926-39, początkowo pod red. B. Gubrynowicza, 1933 J. Gebethnera i 1934-39 P. Grzegorczyka. Pismo zostało założone jako uzup. > „Pamiętnika Lit." i skupiło gł. młodych badaczy literatury. Ograniczając do niewielkich rozmiarów artykuły i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /2 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUBON. Pismo poświęcone pożytecznej rozrywce

  RUBON. Pismo poświęcone pożytecznej rozrywce, nieperiodyczne (z uwagi na zakaz cenzury) pismo zbiór., wyd. w Wilnie 1842-43, 1845-47 i 1849 (razem 10 t.) przez K. Bujnickiego w intencji rozbudzenia życia kult. na ziemiach dawnych Inflant; regionalny charakter, zgodny ze współcz. zainteresowaniami -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUBAJATY, właśc. rubai

  RUBAJATY, właśc. rubai (w liczbie mnogiej: rubajjat), w poezji muzułmańskiego Wschodu pierwotnie strofa składająca się z 4 wersów, powiązanych jednym rymem lub dwoma o układzie aaba lub abab; stanowiła zamkniętą całość tematyczną i składniową. Na przełomie XI i XII w. zaczęto strofy te...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻYCKI Zygmunt

  RÓŻYCKI Zygmunt, ur. 7 XII 1883 we wsi Łęka pod Olkuszem, zm. 3 IV 1930 w Pabianicach, poeta i prozaik. Od 1900 w Warszawie, pracował jako urzędnik zarządu Kolei Nadwiślańskiej, a po I wojnie świat, jako referent Min. Spraw Wewnętrznych. Na łamach wielu tygodników i dzienników warsz. ogłaszał setki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 349

  praca w formacie txt

Do góry