Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  RYCHLIŃSKI Jerzy Bohdan

  RYCHLIŃSKI Jerzy Bohdan, ur. 20 III 1892 w Warszawie, zm. 22 III 1974 tamże, pisarz marynista, tłumacz. Studiował prawo na uniw. w Moskwie. Debiutował 1916 hymnem Orły do lotu, 1920 wydał tomik poet. Latający Holender. W czasie I wojny świat, był oficerem marynarki ros., od 1918 polskiej. Nast...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYBIŃSKI Maciej

  RYBIŃSKI Maciej, ur. 1566, zm. 20 V 1612 w Poznaniu, syn Jana Ryby, ministra braci czes., brat poety Jana, tłumacz psałterza. Wykształcony we Wrocławiu i Heidelbergu, od 1589 pracował kolejno w zborach w Wieruszowie, Poznaniu, Baranowie, Ostrorogu. Od 1608 senior Jednoty w Wielkopolsce. Przełożył Psalmy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYBIŃSKI JAN

  RYBIŃSKI JAN, ur. 1560-65 w Barcinie nad Notecią, zm. po 1621, poeta, pedagog. Syn Jana Ryby, ministra braci czes., brat Macieja. Studiował w Wittenberdze i Heidelbergu (przyjaźń z J. Łasickim), 1589-92 był pierwszym lektorem języka pol. w Gdańskim Gimn. Akad., 1592-94 sekretarzem rady miejskiej w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUSZKOWSKI RYSZARD

  RUSZKOWSKI RYSZARD, ur. 1856 w Warszawie, zm. 9 V 1898 we Lwowie, aktor, komediopisarz. Był chórzystą operetki w Warszawie, nast. występował jako aktor w Krakowie i Lwowie. Do najbardziej popularnych i często grywanych sztuk R. należały farsy, nazywane przez autora w podtytułach krotochwilami Jadzia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUSINEK MICHAŁ

  RUSINEK MICHAŁ, ur. 29 IX 1904 w Krakowie, prozaik, dramaturg. Ukończył polonistykę na UJ oraz Wyższe Studium Handlowe. Debiutował jako poeta w „Gońcu Krak." 1924, 1930 wydał tomik Błękitna defilada. W 1931-32 był red. i czł. zespołu red. —» „Gazety Literackiej". Po przeniesieniu się do Warszawy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUSAŁKA, almanach

  RUSAŁKA, almanach, wyd. w Wilnie 1838-42 (t. 1-5) przez A. Grozę. Noworocznikowy tyt. i układ miały uśpić czujność cenzury wobec zamierzeń wydawcy, który pragnął stworzyć „pismo periodyczne pożywniejszej treści", z przewagą materiału hist., jako „cegiełek do wspaniałego muru historii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUNDBAKEN JAN

  RUNDBAKEN JAN, ur. 20 X 1883 w Warszawie, zm. 4 VI 1941 pod Warszawą, poeta. Współred. —> „Sztuki" (1911). Od 1905 drukował w „Chimerze", „Krytyce", „Prawdzie", „Literaturze i Sztuce", „Miesięczniku Lit.-Artyst." i in. pismach młodopol. liryki refleksyjne, a także szkice i artykuły, m. in. na temat...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUMUŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE

  RUMUŃSKO-POLSKIE ZWIĄZKI LITERACKIE. Związki kult. rum.-pol. sięgają XV w. - 1405-1503 kilkudziesięciu Mołdawian i Siedmiogrodzian studiowało w Akad. Krakowskiej. Drukarz Szwajpolt Fioł korzystał z rkpsów mołd. w swych drukach cyrylickich z 1491. Literatura hist. obu narodów XVI-XVII w. odzwierciedla...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /13 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUFFER JÓZEF

  RUFFER JÓZEF, ur. 18 III 1878 w Żółkwi, zm. 27 X 1940 w Warszawie, poeta i tłumacz. Studiował na wydz. filoz. uniw. we Lwowie oraz rzeźbę w Krakowie i Paryżu. We Lwowie należał do środowiska młodzieży lit., wraz z L. Staffem, S. i W. Korab Brzozowskimi i in. był czł. Kółka Lit. —> Czytelni Akad...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUDNICKI LUCJAN

  RUDNICKI LUCJAN, ur. 2 1 1882 w Sulejowie pod Piotrkowem Trybunalskim, zm. 8 VI 1968 w Warszawie, działacz ruchu robotn., pisarz, publicysta. Pochodził ze środowiska rzemieślniczo-chłopskiego, ukończył 4 klasy szkoły powsz., dalszą wiedzę zdobywał drogą samokształcenia. Od 1898 pracował w Łodzi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /2 612

  praca w formacie txt

Do góry