Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  RYMKIEWICZ JAROSŁAW MAREK

  RYMKIEWICZ JAROSŁAW MAREK, ur. 13 VII 1935 w Warszawie, syn Władysława, poeta, tłumacz, dramatopisarz, krytyk i historyk literatury. Po ukończeniu 1956 filologii pol. na UŁ do 1958 pracownik nauk. tegoż uniw.; 1958-64 współred. łódz. tyg. „Odgłosy". W 1955 kierownik lit. Teatru Ziemi Łódzkiej. Od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /3 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYMKIEWICZ ALEKSANDER

  RYMKIEWICZ ALEKSANDER, ur. 13 IV 1913 w Wilnie, zm. 26 IX 1983 w Iławie, poeta. Studiując na USB (1932-37) związał się z grupą lit. —> Żagary, debiutował 1933 w „Niszy" (dod. lit. do wil. „Słowa"). Lata wojny spędził w Wilnie, po repatriacji (1945) osiadł w Warszawie. We wczesnej twórczości R...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYMAROWICZ CAESAR

  RYMAROWICZ CAESAR, ur. 26 X 1930 w Zagórowie, niem. tłumacz literatury polskiej (NRD). Ukończył studia filol. na uniw. w Poczdamie i Berlinie. W 1955/56 był lektorem języka poł. i asystentem na Uniw. im. Humboldta, jednocześnie współpracował z instytucjami wydawniczymi. Tłumaczy też literaturę ang...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYMARKIEWICZ JAN

  RYMARKIEWICZ JAN, ur. 21 VI 1811 w Łobżenicy (Pojezierze Pomorskie), zm. 18 X 1889 w Poznaniu, działacz oświat, i kult., publicysta, historyk literatury. Syn szewca, uczestnik powstania 1830-31, przebywając jako nauczyciel prywatny w Berlinie, studiował 1836-40 filozofię; 1841-76 uczył w szkołach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYM

  RYM, powtórzenie jednakowych lub podobnych zespołów głoskowych na końcu wyrazów, zajmujących ustaloną pozycję w obrębie —> wersu. Powtarzające się zespoły głoskowe noszą nazwę komponentów rymowych. R. jako zasada wersyfikacyjna wykształcił się w łac. poezji średniow. wraz z przejściem od —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /7 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYLSKI MAKSYM

  RYLSKI MAKSYM, ur. 9 III 1895 w Kijowie, zm. 24 VII 1964 tamże, ukr. poeta, historyk literatury, folklorysta, tłumacz i propagator poezji polskiej. Ojciec R., Tadeusz, pochodził z drobnoszlach. rodziny pol., był działaczem narodnickim, etnografem i publicystą. Po studiach na wydz. hist.-filol. uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /2 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYDZEWSKA NINA, Rydzewska-Baytugan

  RYDZEWSKA NINA, Rydzewska-Baytugan, ur. 26 VI 1902 w Warszawie (?, wg relacji A. Maliszewskiego była Gruzinką adoptowaną przez pol. rodzinę robotn. podczas I wojny świat.), zm. 8 II 1958 w Szczecinie, poetka, powieściopisarka. Debiutowała „obrazoburczym" wierszem społ. Madonna nędzarzy („Głos Prawdy"...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYDWAN, miesięcznik poświęcony sprawom twórczości i kultury pol.

  RYDWAN, miesięcznik poświęcony sprawom twórczości i kultury pol., wyd. w Krakowie 1912-14 pod red. C. Jellenty. R. miał przeciwstawiać się marazmowi społeczeństwa po upadku rewolucji 1905, schematyzmowi krytyki partyjnej, koteryjnym zawiściom we wszystkich zaborach, „zarazie klasyfikacji i «izmów»". W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYDEL LUCJAN

  RYDEL LUCJAN, ur. 17 V 1870 w Krakowie, zm. 8 IV 1918 tamże, poeta, dramaturg, prozaik i tłumacz. Po ukończeniu studiów (1888-94) na wydziale prawno-polit. UJ i uzyskaniu doktoratu poświęcił się twórczości lit. oraz zagadnieniom historii i historii sztuki; 1894 podjął studia w tym zakresie na uniw. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /4 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYCHTER ANTONI

  RYCHTER ANTONI, ur. 24 III 1683 na Pomorzu, zm. 16 II 1722, dramatopisarz; jezuita. W l. 1704-22 prof. humaniorów w Krośnie, Jarosławiu, Gdańsku i Kaliszu. Autor 18 sztuk w kodeksie BJ 182, wyśt. w Kaliszu w l. 1715-22; prekursor przedoświeceniowej komedii obycz. wzorowanej na typie molierowskim (Periculum...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /22.03.2012 Znaków /487

  praca w formacie txt

Do góry