Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  JEREMIASZ

  ok. 650-po 586 pne., Prorok judzki, jeden z 4 tzw. „większych proroków" (por. Izajasz, Ezechiel, Daniel). Działał w Jerozolimie, zapowiadał upadek państwa i niewolę jako karę Boga za zerwanie związków z Nim; uprowadzony wraz z Ezechielem ok. 598 z Jerozolimy do Babilonii, wieścił wyzwolenie z niewoli i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEZUS CHRYSTUS

  Gr. Iesous z hebr. Jehószua, Jeszua 'Jahwe pomocą'; zob. Chrystus; imię Syna Bożego wszystkich wyznań chrześc. Gł. źródłem wiadomości o życiu i działalności Jezusa są 4 Ewangelie (zob. Ewangelia): wg Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. Jezusa zwano również Galilejczykiem (bo rozpoczął działalność...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /2 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JESZIBA

  Jesziwa, jeszybot, szkoła, akademia talmudyczna; żyd. ortodoksyjna uczelnia rabinacka; z późn. hebr. jesziba z hebr. '(po)siedzenie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JERMAK TIMOFIEJEWICZ

  Zm. 1584, ataman Kozaków dońskich, trapił Powołże napadami rozbójniczymi, a gdy wojska Iwana Groźnego deptały mu po piętach, wyniósł się ze swoją watahą na Syberię, gdzie w 1579 poszedł na służbę,kupców moskiewskich Stroganowów, którzy z polecenia cara kierowali kolonizacją Syberii.

  W 1581-82...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEU DE PAUME

  (wym. żo do p<?:m) Fr., 'gra znana dziś pod nazwą tenisa'; rozróżniano courte paume, graną na korcie krytym, i longue paume, na otwartej przestrzeni; Jeu de Paume w Wersalu był kortem krytym.

  Przysięga w sali do gry w piłkę (a. na korcie tenisowym) złożona 20 VI 1789 przez przedstawicieli Trzeciego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEROZOLIMA

  Dawn. Jeruzalem, hebr. Yeruszalaim, arab. Bajt al Mukaddas a. al-Kuds, miasto w Palestynie, jedno z najstarszych miast kananejskich, zał. w III tysiącleciu pne., „święte miasto" chrześcijan, żydów i muzułmanów, cel pielgrzymek; klasztor Zaśnięcia NMP z tzw. grobem Dawida, Wieczernik (Cenaculum, XII w.)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /2 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEZABEL

  Zm. ok. 842 pne., królowa izraelska, żona Achaba (zob.), matka Atalii (zob.), pełna pychy i okrucieństwa prześladowczyni proroka Eliasza. Wprowadziła kult Baala (por. Biblia, 3. Ks. Król., 16,31), przyczyniła się do niesprawiedliwego zabrania winnicy Nabota (zob. Wino) i do jego śmierci.

  Zgodnie z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JERYCHO

  Arab. Ariha, miasto w Palestynie na płn.-zach. od Jerozolimy, jedno z najstarszych znanych osiedli ludzkich (z VII tysiąclecia pne.); wg Biblii, Ks. Jozuego, 5, 13-16; 6, 1-27, pierwsze miasto kananejskie zdobyte przez Izraelitów; w 1099 zdobyte przez krzyżowców.

  Jerycho przen. miejsce odosobnienia się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JENA

  Miasto nad Soławą (Saale) w okręgu Gera w płd. części NRD. W 1558 założono tu uniwersytet (od 1933 im. Friedricha Schillera), którego rozkwit przypada na koniec XVIII i pocz. XIX w., kiedy wykładali tam F. Schiller, Hegel, Fichte, Wilhelm von Humboldt i August Wilhelm von Schlegel.

  Schiller napisał w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEŃCY

  Cztery nie dokończone posągi jeńców (1516-34?) dłuta Michała Anioła, ustawione w XVI w, w ogrodach Boboli (zob. Ogród), a później w Akademii Sztuk Pięknych we Florencji; zob. też Ignudi; Niewolnik.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /227

  praca w formacie txt

Do góry