Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WYDEREK

  Wyderkaf, w dawnym prawie polskim sprzedaż dóbr z warunkiem, że sprzedającemu wolno za zwrotem sumy odkupić je; była to forma obejścia śrdw. zakazu „lichwy", tj. pożyczania na procent, bo wierzyciel otrzymywał odsetki w formie czynszu, a sprzedający, zwracając sumę, w istocie spłacał zaciągniętą...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYPRAWA

  To, co otrzymuje wychodząca za mąż dziewczyna prócz posagu - bielizna, pościel, odzież, sprzęty; pot. żart. cały czyjś majątek osobisty, zaopatrzenie na drogę, ekwipunek; podróż naukowa, wojenna, turystyczna, ekspedycja; wycieczka, eskapada; w budownictwie - zaprawa, warstwa tynku uszczelniająca...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDZWANIANIE

  W śrdw. Polsce uderzanie w dzwony kościelne, gdy człowiek wyklęty przez kościół pojawił się w mieście, aby wszyscy mieszkańcy zamknęli przed nim drzwi swoich domów.

  Dopóki nie opuścił miasta, nie wolno było odbywać nabożeństw.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYRAJ

  Ciepłe kraje, dokąd odlatują jesienią wędrowne i przelotne ptaki; odlot ptaków na zimowiska.

  Wszyscy na północ; rzekłbyś, że wonczas z wyraju

  Za ptastwem i lud ruszył do naszego kraju,

  Pędzony niepojętą, instynktową-mocą.

  A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, 1 1, 43-45.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WULKAN

  Vólcanus, Vulcanus, mit. rz. bóg, przejęty od Etrusków, będący sam ogniem i zarazem władcą ognia, jak również cudownym kowalem, z czasem utożsamiony z gr. Hefajstem (zob.). Miał świątynię w Rzymie na Polu Marsowym i święto, Yolćanalia, przypadające 23 VIII, w okresie suszy i niebezpieczeństwa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WURZBURG

  Miasto i port nad Menem w Bawarii (środk. część RFN). Osada celt. zdobyta w pocz. 1 w. przez Germanów, później twierdza rzymska, od VII w. ośrodek władzy Merowingów nad Menem, od 741 biskupstwo; ok. 1000 osada kupiecka, w poł. XII w. obdarzona samorządem, za czasów Fryderyka I miejsce obrad sejmów Rzeszy;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WWIĄZANIE

  Intromisja, wg dawnego prawodawstwa polskiego wprowadzenie w posiadanie nieruchomości a. na urząd w sposób formalny, oficjalny.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYBICKI Józef

  1747-1822, Działacz polityczny, publicysta, dramatopisarz, w 1797 w Reggio (w Emilii, w płn. Włoszech) napisał pieśń Legionów J. H. Dąbrowskiego, Mazurek Dąbrowskiego (zob. Jeszcze Polska...), na melodię starego mazurka ludowego; pieśń ta stała się polskim hymnem państwowym.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WUJEK Jakub

  1541-97, Polski pisarz religijny, jezuita, rektor kolegiów jezuickich w Poznaniu, Wilnie i Koloszwarze, autor wielu pism polemiczno-apologetycznych i dogmatyczno-ascetycznych, przekładu prozą Psałterza Dawidowego (1594), a przede wszystkim przekładu Biblii (zob.).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WULGATA

  Przekład Biblii z hebrajskiego i greckiego na łacinę, dokonany na zlecenie papieża Damazego I przez św. Hieronima (zob.) w 366-384, tłumaczenie swobodne, o wielkiej wartości literackiej.

  W kościele rz.-kat. od początku uważane za oficjalny tekst Pisma Św., co zostało potwierdzone specjalnym dekretem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Domamir Dodano /24.04.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt

Do góry