Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  JOWISZ

  Łac. Iuppiter dpn. Iovis, zgłoska lup- (z Iuv-), pojawiająca się też jako Dies-, jest językozn. identyczna z gr. Zeus dpn. Dios; -piter 'ojciec', podobnie jak przy innych rz. nazwach bóstw, wyraża to samo, co nasz Pan Bóg czy fr. le bon Dieu.

  Mit. rz. staroitalskie bóstwo jasnego nieba, pogody, błyskawic...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JORDAN (2)

  Pierwszy biskup w Polsce od 968 do 984, wymieniany jako biskup poznański, ale prawdop. jeszcze na statusie misjonarza papieskiego, który, wg określenia kronikarza nm. Thietmara, „bardzo się pocił", aby polskie owieczki natchnąć duchem chrześcijaństwa.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOZUE

  Hebr. Yehószu'a 'Jahwe jest zbawieniem', w Biblii następca Mojżesza, wódz Izraelitów, którego życie i czyny opisuje Księga Jozuego (ok. VIII-VII w. pne.), zaliczona do ksiąg hist., tworząca wraz z Pięcioksięgiem tzw. Sześcioksiąg, Heksateuch.

  Na 40 lat przed wprowadzeniem przez niego Izraelitów do Ziemi...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JORIK

  Ang. Yorick, w tragedii Szekspira Hamlet (zob.) błazen zamordowanego króla, „człowiek niewyczerpany w żartach, niezrównanej fantazji", do którego czaszki Hamlet wygłasza na cmentarzu słynną apostrofę (5,1) rozpoczynającą się od słów: „Ach, biedny Jorik!" ang. Alas, poor Yorick! Pod tym pseudonimem pisarz...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOZEF

  Hebr. Joseph '(Jahwe) doda', imię nie używane w Polsce do XVI w., później spopularyzowane pod wpływem bernardynów i jezuitów w związku z kultem św. Józefo Oblubieńca NMP (potomka Dawida, cieśli z Nazaretu, żywiciela Chrystusa), a później jeszcze św. Józefa Kalasantego (tj. z Calasanza, 1556-1648...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOTA

  (wym. chota) Szybki ludowy taniec aragoński w metrum trójdzielnym, z rytmami wybijanymi w sposób charakterystyczny przez kastaniety i obcasy tańczącej pary; por. też Trójgraniasty kapelusz.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JÓZEF

  Ostatni z patriarchów biblijnych, gł. bohater opowieści kończącej Księgę Genesis, ulubiony syn Jakuba i jego ukochanej żony Racheli, jako faworyt ojca znienawidzony przez starszych braci, którzy sprzedają go w niewolę karawanie Madianitów idącej do Egiptu. Tam kupuje go Putyfar i powierza mu zarząd swego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monsieur JOURDAIN

  (wym. żurdę) Bohater tytułowy komedii Mieszczanin szlachcicem, fr. Le Bourgeois gentilhomme (Chambord 1670, wyst. pol. Warszawa 1781) Moliera. Mieszczanin-nuworysz, pan Jourdain, człowiek trzeźwy i rozsądny, traci rozum, popada w śmieszność i staje się łupem wydrwigroszów ogarnięty pragnieniem zostania...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JOCKEY CLUB

  (wym. dżokej klab) Stowarzyszenie zał. w 1750 a. 1751 dla zarządzania wyścigami konnymi w Newmarket (zob.), obecnie sprawuje opiekę nad wyścigami w całej Anglii, wydaje licencje dżokejom, rozstrzyga spory itd.; towarzystwo hodowli koni i wyścigów we Francji, zał. w 1833 na wzór ang. (Prix du Jockey Club...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYK

  Bardziej boli od języka jak od miecza, łac. multo quam Jerrum lingua atrocior ferit, z gr., cytowane jako aforyzm Solona. Fałszywe języki; fałszywy (zdradliwy, podstępny) język w Biblii, np. Psalm, 51,6; 119, 2 i in. Języczek u wagi zob. Waga. Język i do Rzymu (Krakowa, Kijowa) doprowadzi przysł.

  Język...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Longinus Dodano /23.03.2012 Znaków /3 617

  praca w formacie txt

Do góry