Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  JUL

  St. skand jól, święto germańskie trwające 12 dni w środku zimy, związane z kultem zmarłych (którzy wtedy odwiedzali swoich potomków pod przewodem Odyna) i kultem bóstw płodności, którym składano ofiary w intencji obfitych przyszłorocznych plonów.

  W czasach chrześc. przejęto wiele obyczajów jula do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUDYTA (1)

  Hebr. Jehudhith 'Judejka; Żydówka', legendarna żyd. bohaterka z Betulii, gł. postać biblijnej apokryficznej Księgi Judyty: gdy Holofernes, wódz wojsk Nabuchodonozora, króla Asyrii, oblegał jej rodzinne miasto, Betulię, i odciął mu dostęp do źródeł wody, a mieszkańcy żądali poddania miasta, Judyta...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /2 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JULIA

  Imię kilku staroż. Rzymianek z rodu julijskiego, łac. gens Iulia, jednego z najznakomitszych rodów patrycjuszowskich, który za swego protoplastę uważał legendarnego Julusa-Askaniusza (zob. Askaniusz), syna Eneasza i wnuka Afrodyty, stwarzając w ten sposób mit o swoim boskim pochodzeniu. Z julijskiej linii...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /2 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUDYTA (2)

  ok. 1056-85, Córka księcia czeskiego Wratysława II, pierwsza żona Władysława Hermana, matka Bolesława Krzywoustego.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JULIAN APOSTATA

  Flavius Claudius Iulianus, 332-363, cesarz rz. 361-63. Bratanek Konstantyna I, otrzymał ściśle chrześcijańskie wychowanie, wcześnie jednak zwrócił się ku filozofii neoplatońskiej.

  Od 355 współrządca (z tytułem cesarza) cesarza Konstantyna II, oderwany od spokojnego trybu życia uczonego, wysłany do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /2 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUDYTA MARIA

  Przed 1047-1102, córka cesarza Henryka III, w 1063-87 żona króla węg. Salomona, od 1088 żona Władysława Hermana.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUDA MACHABEUSZ

  Zm. 160 pne., syn Matatiasza Hasmonejczyka, brat Jonatana i Szymona (zob. Machabeusze), od 165 dowódca powstania przeciw władzy Seleucydów w Judei; po pokonaniu armii syryjskiej pod Emaus i Bet-Cur zajął Jerozolimę, oczyścił świątynię od profanujących ją bóstw gr., przywrócił w niej kult Jehowy; zob...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUNKRZY

  Wielcy właściciele ziemscy w Prusach, Meklemburgii i Holsztynie (do 1945); w Rosji carskiej - podoficerowie pochodzenia szlacheckiego (XVIII - 1. poł. XIX w.), uczniowie szkół oficerskich; z nm. Junker, pierw, 'syn księcia a. hrabiego; panicz, dziedzic'; jung 'młody', Herr 'pan'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUGA

  Podział czasu w mitologii hinduskiej, okres zawierający pewną liczbę (od 1200 do 4800) lat boskich, z których każdy rok zawiera 360 lat normalnego kalendarza.

  Istnieją cztery Jugi: Krita, Teta, Dvapara i Kali Juga. Pierwsza była złotym wiekiem i trwała 1 728 000 lat („ludzkich"), każda z następnych jest...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JUDASZ ISZKARIOT

  Judasz z Kapotu, wg Biblii jeden z 12 apostołów Chrystusa, który zdradził Go (Mat., 26, 14-16; Marek, 14, 10-11; Łuk., 22,1-6) i wydał wysłannikom Sanhedrynu, a zobaczywszy, że Chrystusa skazano, zdjęty żalem, odniósł pieniądze, porzucił je w świątyni, odszedł i powiesił się z rozpaczy; Mat., 27...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Otomar Dodano /23.03.2012 Znaków /1 865

  praca w formacie txt

Do góry