Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KANTOR (2)

  Przest. biuro fabryki, przedsiębiorstwa; kancelaria kupca, przemysłowca, bankiera; instytucja handl. a. bankowa; przedstawicielstwo handl., biuro pośrednictwa; lada w sklepie; dawn. duże biurko; z nm. Kantor 'kantor; biuro' z łac. computare '(ob)liczyć'.

  Kantorek pulpit, niekiedy z szafkową nadstawą...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANKAN

  Taniec francuski z 2. poł. XIX w. w rytmie galopu, w metrum 2/4, upowszechniony pod koniec wieku także w innych krajach, wprowadzony przez Jakuba Offenbacha do operetki (m.in. do Orfeusza w piekle), zyskał również popularność na estradach jako kabaretowy fr. popisowy taniec kobiet, w rytmie galopu, o...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAPARZ

  Kanafarz, dawn. szafarz, piwniczy klasztoru, braciszek, laik, mający klucze od spiżarni i piwnicy w klasztorze; ze śrdw. łac. canapariuś 'piwniczy'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANAK

  Dawn. ozdobny strój fryzury damskiej ze sznurów pereł a. drogich kamieni, późn. takiż ciasny naszyjnik, kolia; z tur.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMILLUS

  Marcus Furius Camillus, wódz rzymski z IV w. pne., wg oficjalnej tradycji rz. jeden z najwybitniejszych mężów stanu dawnej republiki. Miał pokonać Wolsków i Ekwów, zdobyć w 396 pne., po 10-letnim oblężeniu, Veii, dawnego rywala Rzymu. Gdy Gallowie spustoszyli Rzym, był nieobecny w mieście (390 pne.);...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMEDULI

  Zakon Pustelników Kamedułów, będący gałęzią zakonu benedyktynów, która zamiast wspólnego życia zakonnego, cenobii, wprowadziła anachoretyzm, życie pustelnicze, w osobnych domkach-eremach, obowiązek bezwzględnego milczenia i surowy post. Zakon kontemplacyjny, zał. w końcu X w. przez św. Romualda w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPAMENT

  Dawn. popis rycerstwa, przegląd wojsk, rewia wojskowa, defilada; dawn. „okazowanie", wielka musztra, ćwiczenia wojskowe, manewry, ćwiczebny obóz wojsk.; z fr. campement 'obóz, obozowanie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMENY

  Łac. Camenae, mit. rz. bóstwa italskie (nimfy źródlane), wieszczki dające poetom dar natchnienia, utożsamiane z gr. muzami (zob. Muzy); świątynia ich znajdowała się w Rzymie przy źródle w gaju za Bramą Kapeńską (Porta Capena); przen. dawn. poezja; muzy; łac. l.poj. Camena 'Kamena; poezja; poemat;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA

  Łac. Campania, kraina hist. w płd. Włoszech obejmująca prowincje: Neapol, Caserta, Benewent, Avellino, Salerno, a w staroż. miasta: Kumy, Kapuę, Baje, Puteoli, Herkulanum, Pompeję i in.; żyzne, małaryczne równiny nad Zatoką Neapolitańską i Salerneńską i górzyste, wulkaniczne stoki Apeninów -...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMERJUNKIER

  W XVIII i XIX w. młodszy szambelan dworu w księstwach nm. i w Rosji; z nm. Kammerjunker; Kammer 'izba', Junker zob. Junkrzy.

  Jaki szmer! - kamerjunkry świszczą jak puszczyki,

  Damy ogonem skrzeczą jak grzechotniki,

  Jaki okropny szmer! śmiechy! wrzaski:

  Senator wypadł z łaski, z łaski! z łaski, z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt

Do góry