Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KANNY

  Łac. Cannae, w staroż. wieś na płd. brzegu rzeki Aufidus w Apulii, miejsce, gdzie Hannibal (zob.) w 216 pne. zadał miażdżącą klęskę konsulom rzymskim L. Emiliuszowi Paulusowi i G. Terencjuszowi Warronowi z ośmioma legionami i wojskami sprzymierzonymi; rozszerz, wielka, decydująca klęska.

  Manewr...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANCELISTA

  Przest. pisarz kancelaryjny, niższy urzędnik; ze śrdw. łac. cancellista od łac. cancelli 'kraty, kratki'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANONICZNY

  Ogólnie przyjęty, autentyczny, obowiązujący; zgodny z kanonami (regułami, normami, prawidłami, wzorcami, przepisami prawa kośc.); dotyczący kanonika; z łac. canon 'prawidło, przepis' od gr. karión 'pręt, miara; wzorzec'. Godzina kanoniczna zob. Godzina. Kanon palijski zob. Tipitaka.

  Listy kanoniczne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANCJONAŁY

  Śpiewniki relig. w językach narodowych, przede wszystkim protestanckie. Pierwszy wydał Luter w 1524. W jęz. pol. pierwszy wyd. przez Jana Seklucjana pt. Pieśni duchowne a nabożne... (1547, wyd. 2 rozszerzone z 1559 pt. Pieśni chrześcijańskie dawniejsze i nowe z melodią jednogłosową).

  Najpopularniejszy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANOPY

  Staroż. egipskie urny grobowe, gliniane, a. kamienne, często alabastrowe, służące do przechowywania wnętrzności zabalsamowanego zmarłego (zazw. 4 kanopy na osobę), które miały pokrywy w kształcie głów tzw. „synów Horusa" (człowieka, pawiana, szakala a. sokoła); podobne do egipskich antropomorficzne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANDELABR

  Duży, kilkuramienny świecznik (zob.) stojący; kilkuramienna latarnia uliczna; z łac. candelabrum 'świecznik' od candela 'świeca'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANTAR

  Ogłowie, uździenica bez wędzidła z kółkiem u dołu do zakładania łańcucha, służąca do uwiązywania konia w stajni, prowadzenia w ręku i do łatwiejszego chwytania konia puszczonego na pastwisko; uzda; z tur.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANDYD

  Fr. Candide 'szczery, prostoduszny', bohater tytułowy powieści (1759) Woltera, do której pomysł dało straszliwe trzęsienie ziemi w Lizbonie w 1755. Delikatny i rozsądny chłopiec wzrasta w pałacu barona Thunder-ten-Tronckh w Westfalii, wychowany przez filozofa Panglossa, który twierdzi, że „wszystko jest...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANTOR (1)

  Przest. dyrygent chóru, kapeli kośc.; organista; śpiewak solista a. przodownik chóru w kośc. protestanckim; gł. śpiewak w synagodze; z łac. cantor 'śpiewak' od canere 'śpiewać'. Czcij, klecho, kantora przysł., szanuj mistrza, lepszego od siebie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANIKUŁA

  Najgorętszy okres lata; upały; z łac. Canicula dosł. 'Suczka; Syriusz' (zob.), od canis 'pies*.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /99

  praca w formacie txt

Do góry