Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SALON I ULICA. Powieść, powieść J. Dzierzkowskiego

  SALON I ULICA. Powieść, powieść J. Dzierzkowskiego, prwdr. w „Dzienniku Mód Paryskich" i wyd. os. (Lwów) 1847, Autor zamierzył odmalować wszystkie środowiska społeczeństwa miejskiego i ukazać pieniądz w jego kapitalist. wcieleniach (hipoteka, renta, dożywocie) jako nerw życia społ., szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /23.03.2012 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPUA

  Łac. Capua, staroż. miasto w Kampanii (Włochy), w VI w. pne. najznaczniejszy ośrodek kultury etruskiej w płd. Włoszech; w III w. pne. stała się miastem zamożnym, znanym z luksusu i łatwego życia, ok. 218 rywalizowała z Kartaginą i Rzymem, w 216 przeszła na stronę Hannibala, w 211 zdobyta i ukarana...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPUCYNI

  Zakon Braci Mniejszych Kapucynów (habity brązowe ze spiczastym kapturem; brody), wyodrębniony (od franciszkanów) w 1619 we Włoszech, poświęcony gł. głoszeniu misji i rekolekcji, kierowaniu tercjarstwem, najuboższy ż zakonów, w Polsce od 1681; z wł. capuccino od capuccio 'kaptur'. .

  Albo kapucyn, albo...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPUZA

  W dawnej Polsce męskie nakrycie głowy: czapka futrzana z 4 klapami związywanymi nad głową, a w czasie mrozu opuszczanymi na kark, uszy i policzki (jeszcze za Sasów noszona przez dragonów i gwardię konną koronną); kaptur; z nm. Kapuze od srdw. łac. caputium 'kaptur mnisi'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPRYS

  Capriccio opera opus 85 (Monachium 1942) Richarda Straussa, tekst: Cl. Krauss. Capriccio E-dur in honorem Joh. Christoph. Bachii Ohrdrufiensis (ok. 1704), Capriccio B-dur sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo (1704, wł., 'na odjazd ukochanego brata', Johanna Jakoba) utwory fortepianowe (klawesynowe) J...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITOL

  Łac. Mons Capitolinus, jedno z siedmiu (zob. Siedem) wzgórz staroż. Rzymu złożone z dwóch połączonych niecką kopuł: na północnej, zwanej Arx (łac., twierdza, zamek'), stała świątynia Junony (zob; Moneta), na południowej, właściwym Capitolium, świątynia Jowisza Kapitolińskiego, Minerwy i Junony...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KANUT I WIELKI

  ok. 995-1035, Król Danii, który po 1016 stał się również królem Anglii i poślubił Angielkę oraz zrównał w prawach Duńczyków i Anglosasów. Podejmował wyprawy na Pomorze i Sambię, a w 1027 zawarł przymierze z cesarzem Konradem II przeciwko królowi polskiemu Mieszkowi II.

  Wg legendy z XII w. (opowiedzianej...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPTUR (1)

  Nakrycie głowy w kształcie stożka, służące jako ochrona przed opadami; część ubioru niekt. zakonów; por. Bonifratrzy; Kapucyni.

  Kaptur nie czyni mnicha, łac. cucullus non facit monachum, por. Wieczór Trzech Króli, 1, 5, 62, i Miarka za miarkę, 5, 1, 257, Szekspira; broda nie czyni...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPITUŁA

  Kolegium kanoników przy katedrze a. kolegiacie; zgromadzenie przełożonych jakiegoś zakonu, omawiające sprawy całego zakonu (kapituła generalna) a. pewnej prowincji zakonnej (kapituła prowincjalna); w niekt. krajach kolegium honorowe decydujące o nadawaniu a. pozbawianiu danego orderu, wywodzące się z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPA

  Dawn. pluwiał, opończa, okrycie zwierzchnie, zwł. kapłańskie, zakonne, habit; dawn. sztaba; narzuta na łóżko, tapczan itp.; wierzchnie przykrycie konia, rodzaj ozdobnej derki; czerwona płachta do drażnienia byka w czasie walki byków; kośc. rz.-kat. szata liturgiczna w kształcie peleryny zapinanej pod...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Klet Dodano /23.03.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt

Do góry