Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  SANDOMIERZ a literatura polska

  SANDOMIERZ, miasto w woj. tarnobrzeskim, nad Wisłą. Początki stałego osadnictwa w VIII w., u schyłku X w. gród obronny i siedziba księcia; w tym prawdop. okresie powstał również kopiec „Salve Regina", uchodzący (jak chce podanie) za mogiłę założyciela grodu, Sędomira. W kronice Galla Anonima S...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /23.03.2012 Znaków /6 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANDECKI-MALECKI JAN, Jan z Sącza

  SANDECKI-MALECKI JAN, Jan z Sącza, ur. ok. 1490 w Nowym Sączu lub we wsi Malec koło Kęt (wg A. Brucknera), zm. po 20 V 1567 w Ełku, drukarz, wydawca, tłumacz. Mieszczanin. wychowanek Akad. Krak., pracował u drukarzy krak. F. Unglera i H. Wietora, z którymi miał zatargi; później samodzielnie. Po 1530...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /23.03.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SANDAUER ARTUR

  SANDAUER ARTUR, ur. 14 XII 1913 w Samborze, krytyk lit., prozaik, tłumacz. Studiował filologię klas. na UJK, 1935 debiutował szkicem Theokritos, twórca sielanki. Sympatyk KPZU, 1937-39 współprac, pisma —> „Nasz Wyraz" w Krakowie. Podczas wojny w Samborze, po wkroczeniu wojsk niem. uwięziony w getcie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /23.03.2012 Znaków /5 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMULOWSKI ANDRZEJ

  SAMULOWSKI ANDRZEJ, ur. 2 IV 1840 w Sząbruku, pod Olsztynem, zm. 10 IV 1928 w Gietrzwałdzie, poeta lud., działacz ruchu pol. na Warmii. Wiedzę zdobywał drogą samokształcenia. Zamieszkał w Gietrzwałdzie, który uczynił ośrodkiem polskości; założył tu pierwszą na Warmii pol. księgarnię (1878)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /23.03.2012 Znaków /1 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMUEL ZBOROWSKI, dramat w 5 aktach wierszem J. Słowackiego

  SAMUEL ZBOROWSKI, dramat w 5 aktach wierszem J. Słowackiego, powst. zapewne 1845 (wg S. Witkowskiego i J. Kleinera 1844/45), fragmenty ogł. 1884, całość rkpsu 1901 w „Słowie" (A. Górski), wyd. os. 1903 (H. Biegeleisen), pierwsze wyd. kryt. 1928 (S. Cywiński); zachowany w autografie bez pocz. i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /23.03.2012 Znaków /3 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOZWANIEC Magdalena, właśc. M. z Kossaków 1 v. Staszewska, 2 v. Niewidowska

  SAMOZWANIEC Magdalena, właśc. M. z Kossaków 1 v. Staszewska, 2 v. Niewidowska, ur. 26 VII 1894 w Krakowie, zm. 20 X 1972 w Warszawie, córka Wojciecha Kossaka, wnuczka Juliusza, siostra M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, pisarka satyryczna. Związana gł. z krak. i warsz. środowiskiem literackim. Debiutowała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /23.03.2012 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOJŁOW Dawid Samuiłowicz

  >

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /23.03.2012 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAM WŚRÓD LUDZI, powieść S. Brzozowskiego

  SAM WŚRÓD LUDZI, powieść S. Brzozowskiego, fragm. ogł. w „Gazecie Wieczornej" 1911, wyd. całości we Lwowie t.r. Stanowi jedną z części planowanej przez Brzozowskiego wielkiej powieści Dębina. Początkowo Dębina miała składać się z 4 ksiąg (nie ma wśród nich tytułu S.w.l.), ostatecznie zaś z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /23.03.2012 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SALONI JULIUSZ (właśc. Julian), pseud. Wojciech Zagozda, Władysław Krzykowski

  SALONI JULIUSZ (właśc. Julian), pseud. Wojciech Zagozda, Władysław Krzykowski, ur. 23 IV 1891 w Przeworsku, zm. 26 IV 1963 w Warszawie, syn Aleksandra, historyk literatury, pedagog. W 1909—13 studiował na Uniw. Lwow., m. in. pod kierunkiem J. Kallenbacha i W. Bruchnalskiego. Od 1913 pracował w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /23.03.2012 Znaków /1 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SALONI Aleksander

  SALONI Aleksander, ur. 1866, zm. 1937, folklorysta - amator. Był nauczycielem szkół ludowych i seminariów nauczycielskich w Małopolsce. Interesował się lud. twórczością Rzeszowszczyzny, zebrał m. in. ok. 250 wariantów bajek. Swoje prace oraz teksty ogłosił w „Wiśle" 1897, 1898 (Lud wiejski w okolicy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /23.03.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt

Do góry