Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KARCZMA

  Zajazd, austeria; oberża, gospoda, szynk, budynek służący-jako miejsce wyszynku (miodu i piwa, a od końca XVI w. także i gorzałki), zabaw, tańców z muzyką i pogwarek. W miarę wzrostu ruchu na drogach dobudowywano pokoje gościnne i „stan" (zajazd dla wozów, pojazdów i koni).

  Karczma miodowa zob. Miód...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARAWAKA

  Hist. kult. krzyż o dwóch poprzecznicach (górnej zazw. krótszej), uchodzący w XVI i XVII w. za cudowny środek chroniący od morowej zarazy.

  Rozpowszechniany w Polsce przez pielgrzymów wracających z Włoch, dokąd dostał się z Hiszpanii.

  Od nazwy miasta Caravaca w płd.-wsch. Hiszpanii, gdzie krzyże takie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARA

  Dawne carskie więzienie katorżnicze nad rzeką Karą w Kraju Zabajkalskim (słynny i głośny protest więźniów, m.in. proletariatczyków, w 1889, przeciw nieludzkiemu traktowaniu więźniów i więźniarek); zob. Do mazura stań wesoło...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SATYRA, satyra w literaturze polskiej

  SATYRA, utwór lit. wyrażający kryt. stosunek autora do przedstawionych zjawisk, ośmieszający lub piętnujący ludzkie wady i przywary, obyczaje, stosunki społ., postawy światopoglądowe, polit., artyst., określone osoby, grupy i instytucje. Istotą wypowiedzi satyr, jest negacja, mniej lub bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /23.03.2012 Znaków /30 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SATYR, albo Dziki mąż, poemat polityczno-satyryczny J. Kochanowskiego

  SATYR, albo Dziki mąż, poemat polityczno-satyryczny J. Kochanowskiego, powst. zapewne pod koniec 1563 lub na przełomie 1563 i 1564 i od razu ogł. drukiem w Krakowie ok. 1564 (2 wydania). Typ utworu nowy w pol. piśmiennictwie nar.: poemat utrzymany w poważnej formie epickiej, składany 13-zgłoskowcem, a...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /23.03.2012 Znaków /1 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SARNICKI Stanisław

  SARNICKI Stanisław, ur. ok. 1532 w Mokrym Lipiu (ziemia chełmska), zm. 23 IX 1597 tamże, historyk. Studiował w Królewcu, Wittenberdze i Genewie. Działacz i polemista kalw., senior zborów w Krakowskiem, po 1570 odsunął się od działalności reformacyjnej. Osiadł w rodzinnej wsi, został wojskim...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /23.03.2012 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SARNECKI zygmunt, pseud. Orgon, W. Ślepowron i in.

  SARNECKI zygmunt, pseud. Orgon, W. Ślepowron i in., ur. 20 XI 1837 w Hołodkach (Podole), zm. 9 I 1922 w Krakowie, dramaturg, prozaik, krytyk, publicysta, dziennikarz. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej. Od 1857 zamieszczał felietony w „Gazecie Codziennej". Studiował we Włoszech i Francji, skąd...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /23.03.2012 Znaków /2 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SARMATYZM. Komedia w 5 aktach

  SARMATYZM. Komedia w 5 aktach, komedia wierszem F. Zabłockiego, powst. 1784, wyst. w Warszawie 1785, wyd. w Wilnie 1820. Posłużywszy się wątłą intrygą (błahy spór sąsiedzki zażegnany małżeństwem) komedii Hauteroche'a Les nobles de province (1678), której wady odbiły się ujemnie na dram...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /23.03.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SARMATYZM

  SARMATYZM, jedno z podstawowych, a zarazem najbardziej złożonych pojęć z zakresu dziejów kultury dawnej Polski, będące właśc. synonimem obyczajowości oraz duchowej i umysłowej kultury Rzplitej szlach. od schyłku w. XVI aż po (a nawet i poza) dobę rozbiorów. Rozumiany zazwyczaj jako cywilizacyjnie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /23.03.2012 Znaków /13 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SARBIEWSKI MACIEJ KAZIMIERZ

  SARBIEWSKI MACIEJ KAZIMIERZ, ur. 24 II 1595 w Sarbiewie pod Płońskiem, zm. 2 IV 1640 w Warszawie, pol.-łac. poeta i teoretyk literatury; nadworny kaznodzieja Władysława IV (od 1635). Wychowanek Akad. Wil. i kolegium w Braniewie, jezuita od 1612, nauczyciel poetyki i retoryki w kolegiach w Krożach na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /nata77a Dodano /23.03.2012 Znaków /4 073

  praca w formacie txt

Do góry