Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KASATA

  Rozwiązanie, likwidacja, zniesienie, unieważnienie; z łac. cassata 'skasowana, zniesiona'. Kasata klasztorów a. zakonu zniesienie klasztorów przez władze państwowe (w Europie gł. w XVIII i XIX w.) a. rozwiązanie zakonu przez papieża (jak zakonu jezuitów przez Klemensa XIV w 1773 na żądanie rządów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARTUZI

  Zakon kontemplacyjny pustelników o surowej regule, zał. ok. 1086 koło Grenoble (Francja) przez św. Brunona z Kolonii; w Polsce od XIII w.

  Kartuzja klasztor zakonu kartuzów; najstarszą był klasztor La Grandę Chartreuse koło Grenoble. Słynne są kartuzje w Champmol koło Dijon (XIV w., zniszczona w 1793) i w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAROTA

  Karotka, marchew, zwł. o krótkim korzeniu; przest. zbieranie, wyłudzanie datków, naciąganie przy wszelkiego rodzaju kwestach, zbiórkach na cele publ.; z fr. carotte 'rodzaj marchwi; pot. sztuka, przebiegłość', od łac. carota 'rodzaj marchwi'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARNAK

  Miejscowość w Górnym Egipcie na miejscu staroż. Teb, położona na prawym brzegu Nilu w pobliżu Luksoru. W okolicy ruiny wspaniałego zespołu wielu świątyń, wśród których olbrzymia świątynia Amona ze słynną aleją baranów, dziesięcioma parami pylonów, salą hypostylową (134 kolumny w 16 rzędach)...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARŁO

  Dawna polska nazwa ozdobnych fotelików (wyrabianych już w staroż. Egipcie i w Rzymie, pop. w śrdw. Włoszech) o charakterystycznych esowato wygiętych nogach, skrzyżowanych nożycowo pod siedziskiem, z poręczami, niekiedy bez oparcia tylnego.

  Karło Dantego (wł. sedia Dantesca) 0 łukowato wygiętych nogach...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARNAWAŁ

  Okres zimowych balów, maskarad, pochodów, zabaw, od Trzech Króli (a. od Nowego Roku) do Środy Popielcowej, mięsopust, zapusty; z wł. carnevale, od łac. carrus navalis 'wóz w kształcie okrętu, uczestniczący w procesjach świątecznych ku czci Dionizosa i Izydy*.

  Karnawał, fr. Carnawl. Scenes mignonnes...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /1 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARŁY

  Karzełki (dawn. niziołki, łokietki), osoby niezwykle małego wzrostu, niekiedy zdeformowane. Występują w mitach i legendach większości ludów; Pliniusz podaje szczegóły o całych rasach karłów, opierając się prawdop. na opowieściach podróżników o afrykańskich Pigmejach. Karły zajmowały ważne miejsce...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARIERA MARNOTRAWCY

  a. Życie rozpustnika ang. Rake's Progress, a. Orgia, ang. Orgy, obraz (1734) Williama Hogartha, Londyn, Soane's Mus.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KÄRNTNERSTRASSE

  Słynna ulica eleganckich sklepów w Wiedniu biegnąca od środka miasta (pl. św. Stefana) do Ringu (gmach Opery); nm., 'ul. Karyntyjska'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KARMA

  W buddyzmie i hinduizmie suma etycznych skutków dobrych a. złych myśli, słów i uczynków człowieka, wyznaczająca jego los w nowej reinkarnacji, a potem kolejno w dalszych, do czasu osiągnięcia pełnego wyzwolenia (por. Nirwana; Samsara); z sanskr. karma(n) 'praca; służba; karma'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Wojbor Dodano /23.03.2012 Znaków /309

  praca w formacie txt

Do góry