Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KLIN

  Klin klinem wybijać, łac. clavum clavo pellere, zwalczać podobne podobnym, złym złe przeganiać; wyrażenie spotykane już u Arystotelesa w Polityce.

  Pismo klinowe kuneiformiczne, pismo ideograficzno-sylabiczne stworzone przez Sumerów, przejęte do własnych języków przez Akadów, Babilończyków...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLUBA

  Hist. kloba, blok torturowy do wyciągania stawów badanym; przen. porządek, ryzy, miara, umiar, rygor, karby; z g.-nm. Klobe (dziś Kloben) 'dyby; imadło; blok, krążek blokowy'.

  Wziąć (njąć) w kluby w ryzy, w karby, poskromić, trzymać ostro, ograniczyć, zmusić do posłuchu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLINGSOR

  Zły czarownik ze śrdw. legendy nm. W poemacie Parzifal (1200-16) Wolframa von Eschenbach i w misterium scenicznym Parsifal (1882) Wagnera jest przeciwnikiem rycerzy bractwa Graala.

  Występuje też pod imieniem Klinschora w Wartburskim turnieju poetyckim (zob. Wartburg), gdzie jest mistrzem Henryka d'Ofterdingen...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLUCZ

  Przyrząd do otwierania i zamykania zamków i kłódek; przen. sposób osiągnięcia, opanowania, zrozumienia, wyjaśnienia czegoś; system znaków służący dó nadawania depesz, kodowania i odczytywania szyfru, tajnego pisma; zob. Bryk; komentarz objaśniający w podręcznikach jęz., mat.; szyk lotu zbiorowego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /3 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLIO

  Mit. gr. muza (zob.) historii, przedstawiana ze zwojem papirusu; z gr. Kłeió od kleos 'sława'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLERK

  W śrdw. uczony, zwł. duchowny, student, zwł. wędrowny, wagant; zwł. 1918-39 intelektualista, uczony, artysta stroniący od spraw życia polit., ideologii, sporów światopoglądowych, „zaangażowania" społecznego, ceniący niezawisłość swych poglądów.

  La Trahison des clercs fr., 'Zdrada klerków'...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KŁAJ

  Jedno z miasteczek, któremu przypadła w udziale rola reprezentowania małomiasteczkowości a. głuchej prowincji, w żartobliwej mowie pot., zwykle przez kontrast do położonego w pobliżu dużego miasta (w przypadku Grójca, Wołomina jest nim Warszawa, w przypadku Kłaja - Kraków) albo przez położenie daleko...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLIPA

  Moneta nieokrągła, kwadratowa, rzadziej trójkątna, sześcio-, ośmiokątna, zazw. z okrągłym stemplem; rodzaj gry chłopięcej, palanta, z zastruganym na końcach drewienkiem zamiast piłki; ze szw. klippa 'krajać; ciąć nożycami'; por. Pliszki.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLERYK

  Duchowny, nie laik; pop. alumn seminarium duchownego; z późn. łac. clericus 'kapłan', od łac. cle rus 'kler, duchowieństwo'.

  Kleryk na kleryku dziesięciny nie bierze, śrdw. łac. clericus clericum non decimat, przysł.; swój swego nie skrzywdzi.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLITAJMESTRA

  Klitemnestra, gr. Klytaim(n)gstra, mit. gr. córka króla Sparty, Tyndareosa, i Ledy, siostra Heleny, Kastora i Polluksa, żona Agamemnona, matka Ifigenii, Elektry i Orestesa.

  W Iliadzie Homera Agamemnon oświadcza, że woli od niej swą brankę Chryzejdę. W Odysei mówi się o niej jako o kobiecie uczciwej, która...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Borzymir Dodano /27.03.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt

Do góry