Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KOMES

  Śrdw. dostojnik zarządzający okręgiem admin., hrabia; zob. Diuk; z łac. comes dosł. 'idący razem; towarzysz; doradca cesarza rzymskiego'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁOWROTEK

  Skonstruowany ok. 1530 przez Jiirgensa z Norymbergi prosty warsztat przędzalniczy o napędzie pedałowym (nożnym), służący do przędzenia nici z lnu, konopi i przędzy wełnianej, wyszły już dziś z użycia.

  Kołowrotek Omfali zob. Omfale. Małgorzata przy kołowrotku zob. Małgorzata (Gretchen).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMIEGA

  Komięga, staropolski galar zbożowy, mniejszy niż dubas, pierwotnie wyrabiany z jednego komu, tj. kloca (stąd nazwa), kształtu czworobocznego, bez masztu, z obsługą 9 do 11 flisów, służący do jednorazowej podróży w dół rzeki, po czym sprzedawany w Gdańsku na rozbiórkę; załoga wracała pieszo do domu;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁPAK

  Wysoka czapka bez daszka pochodź, tur., kształtu walca a. zakończona spiczasto, a. szersza u góry; w śrdw. tatarska; w XVI w. polska i litewska; w XVI-XVII w. ruska; w XVIII w. noszona w Polsce przez kobiety i dzieci; w 1790 nakrycie głowy piechoty pol. zamiast kapeluszy; w 1800 w wojsku fr.; w Księstwie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMISARZ

  Urzędnik mający specjalne pełnomocnictwa, obarczony pewną misją, powołany do pewnych zadań; w dawnej Polsce delegat sejmu do wykonania określonych czynności; po 1638 mianowany przez hetmana przywódca Kozaków; od 1764 członek komisji skarb. a. wojsk., powołanych przez sejm; w Polsce międzywoj. osoba...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁTRYNA

  Szpaler, kołtra, w dawnej Polsce obicie ścienne a. zasłony z tkaniny a. papieru, wykonywane techniką drzeworytniczą (z klocków), a następnie malowane; w XVI-XVIII w. wykładano nimi ściany dworów i kościołów drewnianych; kołtryniarstwo w sztuce lud. przetrwało aż do XIX w.; z wł. coltrina...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ

  Komisja Edukacyjna, właśc. Komisja nad Edukacją Młodzi Narodowej Szlacheckiej Dozór Mająca, państwowy zarząd oświaty w Polsce 1773-94, podlegający królowi, pierwsza w Europie państwowa instytucja oświatowa mająca charakter odrębnego ministerstwa;

  w 1783 wydała Ustawy, zbiór przepisów regulujących...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁTUN

  (od kiełtania się, kołysania kudłów, z ros. kołtdt) Gościec (zob. Goście), gwoździec (choroba wiercąca w głowie jak gwóźdź), łac. plica (często też plica polonica 'polska', gdyż kołtun, dawniej powszechny, na Zachodzie znikł nierównie wcześniej), zbity kłąb włosów na głowie powstały skutkiem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁODZIEJ

  Stelmach, rzemieślnik wyrabiający koła i inne części wozów i sań (do pocz. XX w.).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /95

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMIŚNIAK

  Przest. chleb komiśny, razowy, ciemny, żołnierski, przeznaczony dla wojska; z nm. Kommissbrot.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /97

  praca w formacie txt

Do góry