Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KOMNENOWIE

  Dynastia panująca w cesarstwie bizant. 1057-59 i 1081-1185; chociaż nie mogła zniweczyć sił, które wkrótce po jej upadku położyły kres cesarstwu bizant., miała na ogół władców zdolnych, którzy na czas pewien przywrócili w państwie autorytet władzy; panowanie ich zaznaczyło się renesansem hellenizmu i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMORA

  W feudalnym mieszkaniu szlacheckim (XV-XVI w.) pomieszczenie do przechowywania ubrań, sprzętu, żywności, bielizny, odpowiednik zach.-europ. garderoby; alkierz (na Mazowszu i Kurpiach), kleć (na wschodzie Polski), w paro- a. kilkoizbowej chałupie polskiej niewielka izba mieszkalna, służąca nieraz także do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMORNIK

  W XI-XII w. wysoki urzędnik księcia, camerarius; u Piastów śląskich najwyższy urzędnik dworski; w sądach polskich XII-XIV w. doręczyciel pozwów; wysłannik, zastępca do nadzorowania przesyłek, pojazdów, przewozów wojewody, starosty, podkomorzego w dawnej Polsce; geometra, mierniczy w dawnej Litwie; od XIV...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPANIA

  Towarzystwo; pielgrzymka; spółka handlowa; wojsk, pododdział, cżęść batalionu; z fr, cęmpagnie 'towarzystwo' od późn.-łać. companio 'wspólnie jedzący chleb; kompan' z panis 'chleb'.

  Dla kompanii (dał się Cygan powiesić) przysł., dla towarzystwa. Dotrzymać (komuś) kompanii towarzyszyć; umieć...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /2 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMNATA

  Pokój mieszkalny, gabinet pana domu w dawnych rezydencjach wielkopańskich, pałacach, zamkach, ogrzewany kominkiem, stąd nazwa od śrdw. łac. eaminata 'izba z paleniskiem, kominem'; dziś o pokoju a. sali o bogatym wystroju piast, w zamku, pałacu, dworze gotyckim a. renesansowym.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMEDIA

  Jeden z podstawowych gatunków dramatu, obejmujący utwory o nastroju wesołym, charakterze lekkim, pogodnej tematyce, często satyryczno-obyczajowej, o akcji żywej, pełnej perypetii, niespodzianek, powikłań sytuacyjnych, komizmu językowego i charakterologicznego, kończąrcej się pomyślnie dla bohaterów...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /9 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁO MEGO OGRÓDECKA

  Pop. piosenka ludowa.

  Koło mego ogródecka

  zakwitała jabłonecka. 1-2.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /81

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMITET

  Grupa osób powołanych do wykonania określonych zadań; organ kierowniczy, nadzorczy, o specjalnych pełnomocnictwach; organ administracji państw, na wysokim szczeblu; z fr. comitć od łac. eommittere 'łączyć; powierzać; przedsiębrać'.

  Komitet Bezpieczeństwa Powszechnego, fr. Comitć de suretć...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMERAŻE

  (1. mn.) Przest. plotki,"intrygi, nieporozumienia towarzyskie; z fr. commerage (1. poj.) 'plotki' od commźre 'kum(oszka)'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁOMYJA

  Miasto nad Prutem w Ukr. SRR; por. Pipidówka; nazwa od złej drogi, w której są kołomyje, głębokie wyboje napełnione wodą, a. od potoku Myja, wpadającego tam do Prutu.

  Anglik z Kołomyi przysł. Lipsze u nas w Kołomyi przysł., którego pochodzenie wyjaśnia anegdota podana przez Augusta Bielowskiego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt

Do góry