Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KONIAKÓW

  Wieś w tzw. Bramie Koniakowskiej (obniżenie między Beskidem Śląskim a Beskidem Żywieckim), położona w węźle działów wodnych między dorzeczami Odry, Dunaju i Wisły; znana w kraju i za granicą z wyrobu koronek.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONDEUSZE

  Fr. Conde, francuski ród arystokratyczny, młodsza linia dynastii Burbonów zał. przez Ludwika 1, pierwszego księcia Conde, 1530-69, przywódcę hugonotów fr. Ludwik II, zwany Wielkim Kondeuszem, 1621-86, był znakomitym dowódcą w wojnach Ludwika XIV; we Frondzie (zob.) przyłączył się do nieprzyjaciół dworu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNA

  Zespół ludzi łączących się w celu współżycia na zasadzie wspólnoty majątku i pracy; wspólnota; hist. gmina (wiejska a.) miejska; samorząd miejski; z fr. commune 'najmniejszajednostka adm. we fr. systemie samorządu lokalnego', od łac. communis 'wspólny'.

  Komuna miejska, łac. communitas civium, gminna...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONICZYNA

  Trifolium łac., 'trójlistna', rodzaj roślin motylkowatych występujący w ok. 3000 gat., o liściach przeważnie trójdzielnych. Czterolistna koniczyna zob. Cztery.

  Koniczyna biała (rozesłana) przyjęta jako godło narodowe Irlandii, bo (wg późnej tradycji) używał jej św. Patryk, patron Irlandii, do...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONDOTIERZY

  (wł. l.poj. condottiere 'przywódca') W (płn.) Włoszech XIV-XVI w. dowódcy oddziałów najemnych na służbie miast-państw i drobnych księstw, którzy podejmowali się za odpowiednim wynagrodzeniem dokonywania ściśle określonych operacji wojsk, i w okresie bezustannych zatargów i konfliktów ofiarowywali swe...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIK

  Komonik, jezdny rycerz, kawalerzysta; lekkozbrojny oddział jazdy , jadący komunikiem", tj. bez obciążenia taborami i artylerią, aby wedrzeć się szybko i niespodzianie głębokim zagonem na tyły nieprzyjaciela; od dawnego komoń 'koń'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFEDERACJE

  W dawnej Polsce od końca XIII w. związki miast, od poł. XIV w. szlachty, mąjące na celu obronę swoich interesów a. realizację żądań politycznych; w czasie bezkrólewia zwane kapturami, powoływane do utrzymania spokoju w państwie. Słynne były konfederacje śrdw., jak Maćka Borkowica 1352-54, Spytka z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPARS

  Przest. statysta w teatrze; przen. figurant, osoba nie odgrywająca w sprawie istotnej roli; z fr. comparse od wł. comparsa 'zjawa; osoba grająca niemą rolę'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPOZYCJA

  Śrdw. prawie karnym okup składany przez przestępcę dla uchronienia się przed krwawą zemstą rodową; zob. Basarunek; Głowa (Główszczyzna); Nawiązka; układ, budowa dzieła sztuki (lit., muz., piast.); dzieło sztuki, zwł. muz.; teoria tworzenia utworów muz.; zespół części składowych; preparat...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPUT

  Dawn. liczba, poczet, etat; spis, rejestr; w XVII-XVIII w. wojsko komputowe, etatowe, zaciężne (w przeciwieństwie do pospolitego ruszenia, wojsk ordynackich itp.), o określonej liczbie i ustalonym żołdzie, utrzymywane przez skarb Rzplitej a. przez powiaty; od późn.-łac. computare 'liczyć'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Frumencjusz Dodano /27.03.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt

Do góry