Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  KONSTANTY

  Konstantyn, łac. Constantinus 'stały'; imię cesarzy, poczynając od Konstantyna Wielkiego, a na Konstantynie XI Paleologu kończąc; pop. dzięki kościołowi, uważającemu Konstantyna Wielkiego za rz. protektora chrześcijan; od imienia tego pochodzi nazwisko Kościuszko.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONKWISTA

  Podbój Ameryki Środkowej i Południowej, zwł.. Meksyku i Peru, przez konkwistadorów, zdobywców, zaborców hiszpańskich i portugalskich; z hiszp. conąuiśtador 'zdobywca' od conąuista 'podbój': por. Reconąuista.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCERT

  Publiczne (także w RTV) wykonanie utworów muz.; forma zespołowa utworu muz., pierw, wokalna (D. Ortiz, 1553), później czysto instrumentalna (od 1720), zazw. (od czasów Vivaldiego) trzyczęściowa, zbudowana wg zasad cyklu sonatowego (bliżej określana przez instrument solisty, np. koncert fortepianowy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFESATY

  (s)Pytki, tortury, wymuszanie zeznań i przyznania się do winy w czasie badań, indagacji, śledztwa; zabronione uchwałą sejmu z 1776; z łac. confessio 'wyznanie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCERZ

  Długi, prosty, spiczasty miecz do przebijania nieprzyjaciela zwalonego na ziemię a. walczącego pieszo, zazw. przytroczony bez pochwy u siodła ciężkiej jazdy, używany w Europie od XV w., w Polsce, Węgrzech i na Wschodzie do poł. XVIII w., zwany „włócznią turecką"; z czes. konćir 'miecz przypasany u...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFUCJUSZ

  Kung-cy, Kung-fu-cy, Kung Ciu, Czung-ni, 551-479 pne., myśliciel chiński i mędrzec, który wywarł wielki wpływ na życie społ. Chin, twórca doktryny filoz. i etycznej, która stała się oficjalną ideologią, a od 195 pne. religią państwową.

  Konfucjusz, którego życie wcześnie otoczyły legendy, stał...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCYPIENT

  Przest. początkujący urzędnik, kancelista, referent biurowy, adwokacki, notarialny itp.; z łac. concipiens dpn. concipiendis od concipere 'otrzymać; począć'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFUZJA

  Przest. zakłopotanie, zmieszanie, zażenowanie, konsternacja; zamieszanie, nieład, rozgardiasz, zamęt; z łac. confusio 'zamieszanie'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONDEMNATA

  W dawnym prawie polskim zaoczny wyrok skazujący, który, jeśli termin był zawity (prekluzyjny, ostateczny) a. jeśli pozwany nie stawił się przed sądem już po raz trzeci, powodować mógł zawieszenie praw szlacheckich (pozwany nie mógł posłować ani sejmikować do czasu uchylenia kondemnaty); z łac...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMTUR

  Hist. w niektórych zakonach rycerskich (krzyżackim, joannitów) zwierzchnik domu zakonnego, potem, w państwach tych zakonów, naczelnik grodu, zwierzchnik komturii, okręgu adm.-wojsk.; z nm. od śrdw. łąc. commendator.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Kasjan Dodano /27.03.2012 Znaków /242

  praca w formacie txt

Do góry